Wolny strzelec zamiast konsultanta

Brytyjskie firmy coraz częściej stawiają na tymczasowo wynajmowanych na różne szczeble zarządzania kierowników i dyrektorów.

Przedsiębiorstwa uczą się elastycznie reagować na zmiany na rynku. Dotyczy to m.in. dostosowania wielkości zatrudnienia kadry zarządzającej. Coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem jest zatrudnianie na określony czas, do konkretnych zadań, osób o określonej wiedzy i doświadczeniu w zarządzaniu. Badanie Interim Executives/Captains of Industry przeprowadzone przez MORI ma na celu pokazać nastawienie do takiego rozwiązania w firmach, świadomość korzyści i wad, oraz porównać z innymi rozwiązaniami (na przykład z wynajęciem firmy doradczej). Badanie przeprowadzane jest na zlecenie firmy BIE (pośrednictwo w zatrudnieniu tymczasowych kierowników) co roku, od 1999 roku, wśród magnatów przemysłowych z rynku brytyjskiego.

Rośnie odsetek potentatów, którzy uważają tymczasowych kierowników za lepsze i efektywniejsze pod względem kosztów rozwiązanie od wynajmowania konsultantów. W ub. roku wynosił 53%, teraz sięga 56%. Wśród korzystających z tej formy uzupełniania kadry kierowniczej firmy takiego zdania jest ponad 65%. Przeciwnego zdania jest tylko 9%.

Zobacz również:

  • Jak zmieni się zarządzanie sprzętem Apple w macOS 13 (MDM) ?
  • Dlaczego kadra zarządzająca musi dbać o inżynierię danych?

Najważniejszy powód, dla którego zatrudnia się tymczasowego kierownika, to niespodziewane ustąpienie kogoś z kadry kierowniczej (25% wskazań). Bardzo wzrosło jednak także wykorzystanie tego rozwiązania w przypadku, kiedy zmienia się sytuacja firmy na rynku (21%, rok wcześniej - 13%). Wyraźnie częściej wynajmuje się tymczasowych kierowników do start-upów (8% wobec 2% przed rokiem).

Odsetek badanych, którzy nie wynajmowali tymczasowo osób z kadry zarządzającej do pracy w zarządzie spadł z 50% przed rokiem do 42%.

Tymczasowych kierowników i dyrektorów najczęściej wyszukuje się poprzez zrzeszające takich wolnych strzelców organizacje (37%). Coraz częściej informacja o nich rozchodzi się pocztą pantoflową i są wynajmowani z polecenia (24% wobec 14% przed rokiem), coraz częsciej z polecenia specjalistycznych "dostawców" (18% wobec 5% przed rokiem). 4% znajduje ich poprzez Sieć (rok temu 1%).

Wolni strzelcy wynajmowani są najczęściej do specjalnych projektów, na stanowiska dyrektorów zarządzających, do finansów, produkcji i działów kadr.

Zjawisko zdaniem autorów raportu powinno się nasilać. Wskazują natomiast, że potrzeba przejrzystego informowania, jakie korzyści może dać takie rozwiązanie, jak szybko tymczasowo wynajęty kierownik przystosuje się do nowego środowiska i jak szukać. Pośrednicy muszą postarać się o wyraźne określenie standardów oraz wyjaśnić potencjalnym klientom, czym różnią się od zwykłych firm rekrutacyjnych i dlaczego nie warto mylić się przy rozróżnianiu takich usługodawców.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200