Wolność energetyczna

Zakłady energetyczne prowadzą szeroko zakrojone projekty teleinformatyczne związane z uwolnieniem rynku energii. Przygotowania do rozpoczęcia konkurowania o klientów przechodzą do decydującej fazy.

Zakłady energetyczne prowadzą szeroko zakrojone projekty teleinformatyczne związane z uwolnieniem rynku energii. Przygotowania do rozpoczęcia konkurowania o klientów przechodzą do decydującej fazy.

Od 1 lipca przyszłego roku rynek energii w Polsce zostanie w pełni zliberalizowany. Za kilka miesięcy nastąpi tzw. unbundling, czyli oddzielenie - w ramach zintegrowanych pionowo koncernów energetycznych - działalności operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) od tej, która nie jest bezpośrednio związana z dystrybuowaniem energii. Operator będzie odpowiedzialny za działanie i zapewnianie konserwacji systemu dystrybucyjnego, jego rozwój, połączenie systemu dystrybucyjnego z innymi systemami i zapewnianie długoterminowej sprawności. Jednocześnie nie będzie miał nic wspólnego z wytwarzaniem i obrotem energią.

Oznacza to, że wszyscy klienci - zarówno instytucjonalni, jak i indywidualni - zyskają prawo do wyboru dostawcy energii. Dotychczas większość była skazana na zakład energetyczny, którego kable docierały do ich budynku. Teraz będą mogli kupować energię praktycznie od dowolnego sprzedawcy. Efektem ma być jednolity europejski rynek energii elektrycznej, który umożliwi swobodny przepływ energii elektrycznej pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Ponadto w dłuższej perspektywie liberalizacja ma przynieść korzyści odbiorcom - spadek cen i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw.

Trudno oczekiwać od razu rewolucji. Jak pokazuje przykład procesu liberalizacji rynku telekomunikacyjnego, na realne zmiany prawdopodobnie przyjdzie poczekać pół roku, rok, a może nawet dłużej. Z pewnością nie wszystkie zakłady energetyczne zdążą w pełni przygotować się do lipca 2007 r. Zmiany są jednak nieuniknione. Dlatego wszyscy uczestnicy tego rynku przygotowują się najlepiej jak mogą. Ważnym elementem przygotowań są odzwierciedlające i wspierające zmiany organizacyjne projekty IT. Nowoczesne rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne mają umożliwiać ograniczenie kosztów związanych z procesem wydzielania OSD oraz wspierać możliwości budowania przewagi konkurencyjnej na uwolnionym rynku.

Wielość scenariuszy

O uwolnieniu rynku energii wiadomo od dawna. Obowiązek wydzielenia OSD wynika z dyrektywy UE z czerwca 2003 r., dotyczącej wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Zastosowanie tej dyrektywy - obowiązującej od 1 lipca 2004 r. - zostało w tym czasie odroczone do 1 lipca 2007 r. Na razie nie wszystko jest jednak jasne.

"Istnieją dwa główne konteksty przygotowań do planowanych zmian na rynku energii: kontekst organizacyjny oraz formalno-prawny, a poza tym wspierający je kontekst teleinformatyczny. Największym problemem w zakresie wsparcia teleinformatycznego jest konieczność uwzględnienia wielu konkurujących koncepcji planowanych zmian, co zmusza do planowania działań w oparciu o różne możliwe scenariusze, uwzględniające wszystkie, wynikające z nich ryzyka, w tym także niezbędny czas do przygotowania systemów IT" - mówi Sławomir Skibicki, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju informatyki w firmie EnergiaPro Koncern Energetyczny SA.

Brak ostatecznych regulacji jako duży problem wskazują przedstawiciele innych zakładów. "Nie wszystkie procesy i procedury są znane na moment uwolnienia rynku. Brakuje jeszcze informacji np. kto, w jakim czasie i do kogo ma wysyłać informacje, dotyczące zmiany dostawcy. Jestem jednak przekonany, że dzięki współpracy z innymi spółkami dystrybucyjnymi i doświadczeniom koncernu RWE z innych krajów STOEN jest dobrze przygotowany do liberalizacji. Jesteśmy w stanie szybko zareagować w zależności od wprowadzonego scenariusza postępowania" - twierdzi Krzysztof Biniek, szef informatyki i telekomunikacji w STOEN SA.

<hr size="1" noshade />

Wolność energetyczna

Krzysztof Biniek

Budujemy systemy pod konkretne obszary biznesowe. Należą do nich system billingowy i obsługi klienta. Prowadzimy także prace nad systemami zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną. Kolejnym obszarem są systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem. Niektóre projekty zostały już zrealizowane, pozostałe wdrażamy. Zakończymy je do lipca 2007 r.

Krzysztof Biniek, szef informatyki i telekomunikacji w STOEN SA<hr size="1" noshade />

Wolność energetyczna

Sławomir Skibicki

Niezależnie od działań strategicznych i doraźnych prowadzone są prace nad budową środowiska umożliwiającego skuteczną integrację systemów IT oraz docelowo realizację w koncernie architektury zorientowanej na usługi SOA. Ważnym elementem zabezpieczenia interesów koncernu są podpisane z dostawcami kluczowych systemów umowy utrzymaniowe, zawierające klauzule o dostosowaniu systemów do wymogów prawa w dniu ich obowiązywania.

Sławomir Skibicki, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju informatyki w EnergiaPro Koncernie Energetycznym SA<hr size="1" noshade />

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200