Wojny procesorowe

IBM i Cyrix zawarły porozumienie, które pozwala na produkcję i sprzedaż przez IBM urządzeń z układami opartymi na nowej architekturze M1 - opracowanej przez Cyrix. Układy M1 są, zdaniem wielu, poważną konkurencją dla Pentium. Ich sprzedaż powinna się rozpocząć na początku przyszłego roku. W tym samym czasie wejdzie na rynek kolejna wersja PowerPC 604/100 MHz. Główny twórca tego układu, Motorola, pierwsze próbne serie przedstawi już w sierpniu br. Wersje prototypowe są obecnie testowane u producentów sprzętu na całym świecie - w Europie sprawdza ich działanie m.in. Bull.

IBM i Cyrix zawarły porozumienie, które pozwala na produkcję i sprzedaż przez IBM urządzeń z układami opartymi na nowej architekturze M1 - opracowanej przez Cyrix. Układy M1 są, zdaniem wielu, poważną konkurencją dla Pentium. Ich sprzedaż powinna się rozpocząć na początku przyszłego roku. W tym samym czasie wejdzie na rynek kolejna wersja PowerPC 604/100 MHz. Główny twórca tego układu, Motorola, pierwsze próbne serie przedstawi już w sierpniu br. Wersje prototypowe są obecnie testowane u producentów sprzętu na całym świecie - w Europie sprawdza ich działanie m.in. Bull.

Czy takie postępowanie IBM świadczy o zerwaniu dotychczasowych porozumień z Intelem. Wielu komentatorów jest właśnie tego zdania. Obowiązujące do tej pory ustalenia Intel - IBM dają tej ostatniej firmie możliwość wytwarzania i stosowania układów 486 w produkowanych urządzeniach, ale jednocześnie nie zezwalają na sprzedaż pojedynczych chipów. Tego typu ograniczenia nie dotyczą układów Cyrix M1. IBM będzie je produkował w swoich zakładach, stając się w ten sposób bezpośrednim konkurentem Intela na rynku.

Porozumienie IBM - Cyrix nie oznacza jednocześnie zmiany planów związanych z PowerPC. Szef Działu Sprzedaży IBM Microelectronics, Steve Wainwright oświadczył: "Zamierzamy przy wykorzystaniu PowerPC zmienić cały świat - ale jeszcze nie w tym roku". Nowy PowerPC 604, biorąc pod uwagę testy SPECmark jest o ok. 60% szybszy od układu 601. Motorola podała, że mimo zastosowania w produkcji najnowszej technologii 0,5 mikrometra, układ jest zaprojektowany w sposób tradycyjny. Doprowadzenia przewodów są m.in. dołączone do krzemowej struktury na jej obwodzie, a nie do części centralnej. Jednocześnie Motorola oznajmiła, że w przyszłych konstrukcjach zamierza użyć nowo opracowanej konstrukcji tranzystora, co podobno pozwoli na znaczną redukcję mocy wydzielanej w układzie.

Na rynku układów scalonych dla PC w roku 1993 zdecydowanie dominował Intel (83,3%). Główni rywale Intela to Motorola (5,3%), AMD (5,1%), Texas Instruments (1,3%) i Cyrix (0,8%). Wszyscy producenci układów RISC zajmują zaledwie 3,5% tego rynku. Całkowita wartość sprzedaży w 1993 r. wyniosła 7,3 mld USD. (wn)

Wspólnoty Europejskie promują pracę na odległość

Komisja Europejska uruchomiła zestaw 25 projektów w ramach planu upowszechnienia pracy z dala od firm (telework) przy wykorzystaniu istniejących oraz nowo zakładanych sieci komputerowych w 12 krajach Wspólnoty Europejskiej. Komisja wyasygnowała skromne 7 mln ECU (tj. 7,7 mln USD) na sfinansowanie 18-miesięcznego harmonogramu działań.

"Ponieważ podstawowa infrastruktura techniczna umożliwiająca pracę z dala od firm już istnieje, to rola Komisji Europejskiej sprowadza się do zachęcania przedsiębiorstw i instytucji badawczych do posługiwania się sieciami komputerowymi w szerszym zakresie niż dotąd" - skomentował skromny zakres finansowania aż tylu projektów Peter Johnston, odpowiedzialny w Komisji za badania w dziedzinie telekomunikacji. Podstawową rolą instytucji Wspólnoty jest usuwanie barier pojawiających się na granicach krajów 12-ki.

Kilka projektów ma sprawdzić możliwości oraz skutki posługiwania się zaawansowanymi technologiami i usługami oferowanymi przez ISDN (Integrated Services Digital Network) oraz EDI (Electronic Data Interchange), a zwłaszcza skuteczność połączeń z organizowanymi obecnie ośrodkami pracy na odległość. W realizację tych 25 projektów zaangażowana jest pośrednio lub bezpośrednio, większość liczących się europejskich producentów sprzętu telekomunikacyjnego i informatycznego oraz oferentów usług. Ponadto bierze w nich udział kilka firm spoza Europy - m.in. IBM, Northern Telecom, Digital Equipment Corp. i Colgate Palmolive Corp.

Nowy rodzaj pracownika - teleworker (zwany też tele-commuterem) jest osobą wykonującą swoją pracę za pośrednictwem i tą drogą porozumiewa się z pracownikami w siedzibie swego pracodawcy. Osoba taka najczęściej wykonuje powierzone jej zadania w terenie, swoim mieszkaniu, w miejscu położonym bliżej klientów, albo znajdującym się w mniej zatłoczonej i przez to łatwiej dostępnej lub mającej tańszą powierzchnię biurową dzielnicy podmiejskiej. Liczbę pracowników tego rodzaju w całej Wspólnocie Europejskiej szacuje się obecnie na ok. 10 mln. Z telework związane są nadzieje na zmniejszenie, obejmującego ok. 18 mln osób - tj. 10% zdolnej do pracy ludności, bezrobocia. Największy potencjał upowszechnienia tej formy pracy tkwi w dziedzinach gospodarki charakteryzujących się dużym udziałem przetwarzania informacji, jak np. bankowość i usługi finansowe, ubezpieczenia, handel oraz sektor wydawniczy.


TOP 200