Województwo warmińsko-mazurskie

Problematyka społeczeństwa informacyjnego znalazła się na liście priorytetów, ale dopiero na siódmym miejscu. Zakładać trzeba, że projekty realizowane w ramach innych priorytetów, związane z innowacyjnością, wzrostem konkurencyjności, edukacją lub administracją, będą zawierały również komponenty teleinformatyczne.

Problematyka społeczeństwa informacyjnego znalazła się na liście priorytetów, ale dopiero na siódmym miejscu. Zakładać trzeba, że projekty realizowane w ramach innych priorytetów, związane z innowacyjnością, wzrostem konkurencyjności, edukacją lub administracją, będą zawierały również komponenty teleinformatyczne.

Województwo warmińsko-mazurskie

<ul style="margin: 0 20px;">

 • pow. 24,2 tys. km2
 • ludność 1428,6 tys.
 • bezrobocie 27,2% (2004 r.)
 • PKB 8047 euro (2003 r.)
 • gospodarstwa domowe z komputerem podłączonym do Internetu 17,8%
 • udział przemysłu w wytworzeniu wartości dodanej 22,3%
 • Olsztyn, 173 tys. mieszkańców
 • W Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 jest mowa zarówno o telepracy, jak i o poprawie stanu rozwoju infrastruktury. Zauważa się tam, że "postęp w wykorzystywaniu Internetu dla wykonywania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej sprzyja ruchom migracyjnym z wielkich aglomeracji i przenoszeniu się na wieś i do mniejszych ośrodków miejskich".

  Zakres tematyczny projektów mogących uzyskać wsparcie w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne" jest bardzo ogólny. Jest tu mowa zarówno o projektach infrastrukturalnych - budowie sieci szerokopasmowych, jak i usługach, aplikacjach, udostępnianiu zasobów informacyjnych w Internecie, a także szkoleniach i edukacji IT. Takie podejście pozwala na szerokie i elastyczne formułowanie projektów, ale z drugiej strony grozi tym, że mogą one łatwo przegrywać z innymi priorytetami. Program operacyjny nie precyzuje projektów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych, ani nie powołuje się na inne związane z tą tematyką dokumenty. Warto być może przypomnieć, że miasto i powiat Olsztyn należały do nielicznych samorządów, które zdołały zmobilizować się do złożenia oferty w organizowanym przez URTiP (UKE) w 2005/2006 przetargu na rezerwację częstotliwości w pasmie 3,6-3,8 GHz, by budować siłami samorządu sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii WiMAX.

  Województwo warmińsko-mazurskie

  Ogólna kwota zaplanowana w Regionalnym Programie Operacyjnym na realizację projektów w ramach osi "Społeczeństwo informacyjne" to 108,4 mln euro. W programie operacyjnym sformułowano kryterium ograniczania wsparcia wobec projektów o charakterze ponadregionalnym, w tym pokrywających się z Programem Operacyjnym "Rozwój Polski Wschodniej". Takie podejście może potencjalnie utrudniać współpracę z ponadregionalnymi operatorami telekomunikacyjnymi.

  Do programu operacyjnego dołączono plan inwestycyjny, który określa projekty uznane za strategicznie ważne. W ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne" określono dwa projekty kluczowe:

  • Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci publicznych punktów dostępu do Internetu - 5 mln euro.
  • Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej w Elblągu - 11 mln euro.


  TOP 200