Województwo opolskie

Problematyka społeczeństwa informacyjnego pojawia się tutaj jako drugi z siedmiu celów strategicznych. Realizacja tego celu jest powiązana z priorytetem "Społeczeństwo informacyjne", dla którego przewidziano budżet w wysokości 25,1 mln euro.

Problematyka społeczeństwa informacyjnego pojawia się tutaj jako drugi z siedmiu celów strategicznych. Realizacja tego celu jest powiązana z priorytetem "Społeczeństwo informacyjne", dla którego przewidziano budżet w wysokości 25,1 mln euro.

Województwo opolskie

<ul style="margin: 0 20px;">

 • pow. 9 412 km2
 • ludność 1051, 1 tys.
 • bezrobocie 18,6% (2005 r.)
 • PKB 20 785 zł/os. (2004 r.)
 • komputer w 30,8% gospodarstw domowych, w tym dostęp do Internetu 14,9% gospodarstw domowych
 • komputer w 31,6% gospodarstw domowych, w tym dostęp do Internetu 13,1% gospodarstw domowych
 • główny ośrodek gospodarczy Opole
 • stolica Opole, 128,9 tys. mieszkańców
 • Zakłada się, że upowszechnienie nowoczesnych technologii to zasadniczy element podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności regionu, co określono jako cel główny programu. Dominują w nim sformułowania na ogólnym poziomie, odwołujące się do zasadniczych przesłanek programowych dokumentów unijnych i polskich. Przyjmuje się, że działania w zakresie priorytetu "Społeczeństwo informacyjne" to:
  • Integracja działań na rzecz zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych.
  • Podnoszenie standardu infrastruktury umożliwiającej dostęp do sieci teleinformatycznych.
  • Pogłębianie wiedzy w zakresie stosowania narzędzi ICT.
  • Inicjatywy odpowiadające globalnym trendom budowania platform usług online.

  Działania te mają prowadzić do:

  • rozwoju zasobów, usług i aplikacji oraz poprawy dostępu do e-usług;
  • powstania konkurencyjnej, wydajnej gospodarki elektronicznej i jej rozwoju;
  • pobudzenia sfery gospodarczej województwa;
  • tworzenia nowych oraz lepszych miejsc pracy i wzrostu ich liczby.

  Przewidziane do wsparcia projekty to:

  • Budowa nowych i modernizacja istniejących sieci teleinformatycznych, w tym z zastosowaniem np. technologii bezprzewodowych.
  • Budowa podstaw technicznych dla lokalnych lub regionalnych systemów wykorzystujących narzędzia ICT, w tym systemy bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
  • Poprawa dostępu do tematycznych zasobów informacyjnych i baz danych, poprawiających jakość życia mieszkańców i sprzyjających ich integracji.
  • Portale internetowe, oferujące e-usługi oraz ujednolicone i unowocześnione bazy danych zarówno istniejące, jak i nowe.
  • Zwiększenie dostępu mieszkańców regionu oraz przedsiębiorców do Internetu, uwzględniające konieczność stałego unowocześniania i podnoszenia jakości usług.
  • Rozwój kwalifikacji niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy, edukacja informatyczna, ułatwianie dostępu do narzędzi ICT, rozwój platform usług online.
  Województwo opolskie
  Inwestycje mają uwzględniać szybki rozwój technologiczny, a także zachować zasadę neutralności technicznej i nieograniczonego dostępu.

  Problematyka stosowania technologii informacyjnych pojawia się również w działaniach realizowanych w innych priorytetach. Wsparcie dla zwiększania dostępności technologii informacyjnych w edukacji, szczególnie na obszarach wiejskich, w szkolnictwie wyższym przewiduje się w ramach priorytetu "Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe".

  W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

  TOP 200