Wojciech Szewko podsekretarzem stanu w KBN

Docelowo Komitet Badań Naukowych ma zostać przekształcony w Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, którym kierować ma Michał Kleiber.

Leszek Miller, prezes Rady Ministrów, powołał z dniem 22 lipca br. Wojciecha Szewko na stanowisko podsekretarza stanu w urzędzie Komitetu Badań Naukowych. Docelowo KBN ma zostać przekształcony w Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, którym kierować ma Michał Kleiber.

Do zakresu działania Wojciecha Szewko - jako podsekretarza KBN - należą sprawy objęte działem administracji rządowej informatyzacja, a w szczególności: „projektowania i realizacji polityki informatycznej państwa; projektowania rozwiązań systemowych, w tym prawnych, w zakresie informatyzacji; projektowania kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na informatyzację; czy współpracy z zagranicą w zakresie informatyzacji."

Zobacz również:

Wojciech Szewko (31 l.) ukończył studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995-1999 asystent w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WDiNP. Pracował w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów (1993-1994), w Urzędzie Rady Ministrów jako asystent ministra - szefa URM (1995-1996), w latach 1997-2000 doradca wicemarszałka Sejmu Marka Borowskiego.

W 2000 r. pracował w firmie Optimus Lockheed Martin. Był także pracownikiem Microsoft Enterprice Group Depth, odpowiedzialnym za projekty informatyczne w administracji publicznej (2000-2002). Od lutego 2002 r. jest doradcą prezesa Rady Ministrów Leszka Millera w Gabinecie Politycznym.


TOP 200