Wniosek o upadłość Elektrimu

Obligatariusze złożyli w sądzie wniosek o upadłość spółki, odrzucając propozycję redukcji 40% długu Elektrimu i rozłożeniu reszty zadłużenia na raty.

Przedstawiciele Law Debenture Trust Corporation, powiernika posiadaczy obligacji Elektrimu, złożyli w sądzie wniosek o upadłość spółki. Obligatariusze odrzucili propozycję znaczącej redukcji długu Elektrimu i rozłożeniu reszty wierzytelności (ok. 300 mln euro) na raty do 2004 roku.

Posiadacze obligacji Elektrimu utrzymują, że będą dożyć do ogłoszenia upadłość spółki, gdyż nie wierzą w możliwość uregulowania zobowiązań przez obecny zarząd firmy. Jak dotychczas przedstawiciele Elektrimu nie skomentowali zaistniałej sytuacji. Notowania akcji firmy spadły o 9%.

Zobacz również:

***

Elektrim: postępowanie układowe


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200