Własnymi siłami

Pozyskanie inwestora i uzyskanie certyfikatu ISO to plany Wonlok z Łodzi.

Pozyskanie inwestora i uzyskanie certyfikatu ISO to plany Wonlok z Łodzi.

Inwestorzy zewnętrzni chętnie przejęliby większościowy pakiet udziałów Wonloka - przyznają przedstawiciele spółki. Jednak nie zgadza się na to kierownictwo firmy ze względu na niebezpieczeństwo ograniczenia zakresu działalności spółki. Planowane jest natomiast pozyskanie inwestora finansowego, który, nie mając dominującej pozycji, umożliwiłby zwiększenie potencjału rozwojowego dzięki zastrzykowi kapitału.

Skromne początki

"Na rozpoczęcie przez nas działalności duży wpływ miały własne doświadczenia, zdobyte pod koniec lat osiemdziesiątych" - mówi Włodzimierz Ogrodowczyk, prezes Wonlok.

Wonlok zaczynał skromnie - od stworzenia oprogramowania wspierającego kosztorysowanie na potrzeby należącego do spółki przedsiębiorstwa budowlanego. Okazje do kolejnych usprawnień pojawiły się podczas obserwacji operacji banku spółdzielczego, w którym firma miała konto.

Obecnie firma zatrudnia 132 osoby. Równolegle z rozbudową działu montującego sprzęt komputerowy prowadzi działalność, związaną z rozwojem systemów informatycznych opartych na technologii Oracle, przeznaczonych dla większych klientów.

Nadal jednak rozwijana jest oferta produktów dla małych firm wykorzystujących system operacyjny Novella i oferowaną wraz z nim bazę Btrieve. Jak twierdzą przedstawiciele spółki, jest to objaw pragmatyzmu.

W pogoni za jakością

Wonlok prowadzi prace nad wdrożeniem normy ISO serii 9000. "Zamierzamy ubiegać się o certyfikat ISO 9001 również w zakresie produkcji oprogramowania" - mówi Jadwiga Zytka, dyrektor generalny Wonlok. Największym wyzwaniem na drodze do uzyskania certyfikatu jest usprawnienie procesu opracowywania początkowych założeń projektu. "Pozostałe etapy naszej pracy są już w pewnym stopniu usystematyzowane" - twierdzi Jadwiga Zytka. Audyt certyfikujący przewidziany jest na III kwartał przyszłego roku. Włodzimierz Ogrodowczyk przyznaje, że niezwykle trudno polskiej firmie nawiązać współzawodnictwo z zagranicznymi konkurentami, zwłaszcza gdy we własnym zakresie zamierza się tworzyć oprogramowanie. "Chcemy udowodnić, że polska firma może tworzyć oprogramowanie naprawdę wysokiej jakości po cenie, która praktycznie równa się marży stosowanej przez sprzedawców najdroższych zagranicznych pakietów" - konkluduje Włodzimierz Ogrodowczyk.

Łódzka firma Wonlok Sp. z o.o. jest dostawcą systemów finansowo-księgowych, obsługi magazynów i sprzedaży, a także aplikacji na rynek bankowy, umożliwiających budowę m.in. telefonicznych ośrodków obsługi klientów tzw. call centers. Posiada także rozwiązania do tworzenia graficznych baz podpisów. Klientami firmy jest ok. 200 banków spółdzielczych.

System finansowo-księgowy traktowany jest natomiast jako jądro pakietu oprogramowania dla zakładów przemysłowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200