Wkrótce wyrok w sprawie Oracle

Zakończył się pierwszy etap sprawy "Departament Sprawiedliwości kontra Oracle". Przesłuchania świadków dobiegają końca. Kolejne wyznaczono na 20 lipca - wtedy adwokaci obu stron będą mieli ostatnią okazję, aby przekonać sędziego Vaughna Walkera do swoich racji. Kto przybliżył się do wygranej?

Dzień po zakończeniu zeznań, prezes PeopleSoft Craig Conway napisał w e-mailu rozesłanym do pracowników firmy: Jesteśmy przekonani, że Departament Sprawiedliwości zaprezentował mocne dowody i sędzia Walker nie zezwoli Oracle na realizację transakcji. Jak informowaliśmy wcześniej, w ostatniej chwilli Oracle zrezygnował z powołania Conway'a na świadka.

Departament Sprawiedliwości argumentował, że ewentualna fuzja producentów doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku, podniesienia cen i zmniejszenia nakładów na rozwój produktów. Powołany przez rząd amerykański przedstawiciel Microsoftu zeznał, że koncern nie zamierza angażować się na rynku aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zobacz również:

Jednak zdaniem obserwatorów procesu, Oracle zdołał dowieść, że rynek ERP odznacza się dużą dynamiką i konkurencyjnością, a procesy konsolidacyjne są nieuniknione. Zapachniało sensacją, kiedy ujawniono, że Microsoft i SAP rozmawiały o fuzji, a koncern z Redmond rozważał nawet finansową pomoc dla PeopleSoft. W trakcie procesu okazało się także, że na liście potencjalnych zakupów Oracle znajdował się także Siebel Systems. Wezwany przez spółkę prezes Lawson Software zeznał, że w 2002 r. miały miejsce rozmowy na temat połączenia z Oracle.

Decyzja sędziego Walkera zapadnie w sierpniu lub wrześniu. Niezależnie jednak od rozstrzygnięcia sprawy przed sądem w San Francisco, Oracle musi jeszcze przekonać ofertą o wartości 7,7 mld USD akcjonariuszy PeopleSoft do swoich zamiarów, co jak dotąd czyniła z marnym skutkiem. Termin upływa 16 lipca. Ponadto spółki są zaangażowane w dwie różne sprawy sądowej przeciwko sobie - Oracle domaga się usunięcia zapisów w statucie PeopleSoft chroniących ją przed wrogim przejęciem, zaś Peoplesoft oskarżyła Oracle o działanie na jej szkodę i nieuczciwe praktyki. Skutki fuzji producentów bada także Komisja Europejska. Po marcowym przesłuchaniu stron KE zwróciła się do spółek po więcej informacji.


TOP 200