Wkrótce oficjalna premiera usługi Power BI

Microsoft ogłosił, że oficjalna premiera usługi Power BI (Business Inteligence) będzie mieć miejsce 24-go lipca tego roku. Wcześnie usługa – pozwalająca użytkownikom wizualizować biznesowe dane - była testowana i dostępna przez sześć miesięcy jako produkt znajdujący się w fazie beta.

Usługa bazuje na trzech podstawowych elementach. Są to zestawy danych (zbiory nieprzetworzonych informacji biznesowych, traktowane jako dane wejściowe; raporty (które prezentują przetworzone już dane w postaci wykresów); oraz elementy noszące nazwę dashboard (specjalny rodzaj raportu, w którym najważniejsze informacje i wskaźniki powiązane z celami firmy są odpowiednio zwizualizowane i prezentowane w postaci graficznej).

Wkrótce oficjalna premiera usługi Power BI

Power BI

Power BI może pobierać potrzebne jej dane z różnych miejsc, takich jak Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, SQL Server Analysis Services czy z dostępnej od niedawna usługi Apache Spark on Azure HDInsight. Microsoft wprowadził do rozwiązania dodatkowe mechanizmy, dzięki którym Power BI może się też komunikować z usługami i aplikacjami opracowanymi przez inne firmy, np. Salesforce, Acumatica, GitHub czy Zendesk.

Zobacz również:

Microsoft postanowił też zmienić nazwę aplikacji Power BI Designer, dzięki której firmy mogą same tworzyć raporty i wyświetlać je w ramach usługi Power BI. Będzie ona nosić nazwę Power BI Desktop. Firma poinformowała też, że w ciągu sześciu miesięcy od momentu udostępnienia wersji beta rozwiązania Power BI, zostało ono przetestowane przez ponad 45 tys. przedsiębiorstw działających w 185 krajach.

Firmy mogą obecnie testować usługę Power BI za darmo. Wystarczy że zarejestrują się i podadzą swój biznesowy adres e-mail. Każdy użytkownik usługi ma wtedy do dyspozycji wirtualny dysk o pojemności 1 GB. Może jednak odświeżać przechowywane w chmurze dane tylko raz dziennie.

Płatna usługa Power BI Pro kosztuje 9,99 USD miesięcznie za każdego użytkownika. Ma on do dyspozycji chmurowy dysk o pojemności 10 GB i może odświeżać przechowywane na nim dane w dużo krótszych okresach czasu (nie częściej jednak niż co godzinę).


TOP 200