Wkrótce dostęp do wszystkiego

Od dziesięciu lat powtarza się każdego roku, że właśnie ten rok będzie rokiem sieci lokalnych, że to one zawojują świat. Jednak przepowiednia jakoś nie sprawdza się. Mimo braku gwałtownej eksplozji, sieci lokalne na tyle wśliznęły się do biur, zakładów pracy i innych instytucji, iż można powiedzieć, że ponad połowa komputerów PC działa w sieci.

Od dziesięciu lat powtarza się każdego roku, że właśnie ten rok będzie rokiem sieci lokalnych, że to one zawojują świat. Jednak przepowiednia jakoś nie sprawdza się. Mimo braku gwałtownej eksplozji, sieci lokalne na tyle wśliznęły się do biur, zakładów pracy i innych instytucji, iż można powiedzieć, że ponad połowa komputerów PC działa w sieci.

Popularność sieci lokalnych jest niezaprzeczalna i niewątpliwie będzie rosła. Sprzedaż routerów osiągnęła w USA w 1994 r. poziom 2,5 mld USD, a IDC przewiduje, że w 1998 r. osiągnie poziom 4,3 mld USD.

Wszystkie rozwiązania sieciowe zmierzają w kierunku całkowicie otwartych systemów na bazie których Novell, Philips i wiele innych firm opiera swoje przyszłe strategie. Novell nadał nawet sieci globalnej nazwę pervasive computing i przewiduje, że wolno stojący komputer stanie się obiektem muzealnym do 2000 r. Wizja ta, mimo że mało prawdopodobna, nie jest jednak pozbawiona sensu.

Wielką przyszłość upatruje się także w technologii ATM, ale nie wydaje się by zeszła ona z wyżyn zastosowań typu high-end przynajmniej do końca 1996 r.

Na rynku sieci lokalnych Ethernet i FDDI są ciągle najbardziej popularnymi technologiami i takimi zapewne jeszcze długo pozostaną. Bardziej prawdopodobne od zmiany oprzyrządowania sieci przez użytkowników jest ich dążenie do uzyskania większego zakresu spójności.

Sieć lokalna pojawia się z reguły w firmach jako użyteczny sposób dzielenia aplikacji i danych w biurze lub oddziale firmy. Dopiero później takie małe sieci są integrowane w celu stworzenia sieci rozległej. Etapem końcowym tego procesu jest integracja spuścizny po oryginalnych sieciach, mająca na celu wykorzystanie strategii środowiska rozproszonego.

Fast Ethernet

Mimo że Ethernet zdominował rynek sieciowy w 1993 r. (ponad 80% udziałów w rynku), konkurencja w roku ub. znacznie się zaostrzyła, gdyż użytkownicy żądają coraz więcej od swoich sieci. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ceny konkurencyjnych technologii spadają.

Spośród wszystkich obecnie dostępnych technologii największy wpływ na rynek sieci lokalnych wywiera Fast Ethernet. Ponieważ technologie 100BaseT jak i 100VG-AnyLAN uznanło IEEE za standard, lider będzie potrzebował czasu, aby udowodnić swoją przewagę. Za pomocą obu wspomnianych technologii można przesyłać dane z szybkością 100 Mbps, czyli 10 razy szybciej niż za pomocą Ethernetu.

Innym konkurentem dla rynku szybkich technologii 100 Mbps jest CDDI - oparta na przewodach miedzianych wersja FDDI. FDDI jest popularną technologią, lecz używaną przede wszystkim jako sieć szkieletowa, gdyż niewiele firm zainstalowało kable światłowodowe na stacjach roboczych. Kosztowne, w porównaniu z innymi metodami, są także karty interfejsu, mimo że ich ceny maleją.

CDDI jest niewątpliwie najtańszą wśród FDDI alternatywą wykorzystania światłowodów. Crescendo Communications, będące obecnie własnością Cisco, było najbardziej znanym producentem zaangażowanym w tę technologię, ale nie odniosło specjalnych sukcesów. Cisco musi obecnie znacznie zwiększyć swój impet w tym zakresie, aby utrzymać się z tą technologią na rynku.

Protokoły sieciowe

Internet, będący przez lata w cieniu, doczekał się wreszcie czasów w których TCP/IP stało się protokołem sieciowym, bez którego ktokolwiek chcący mieć dostęp do światowych zasobów informacji nie może się obejść. Każdy liczący się producent systemów sieciowych włączył już do nich zgodność z TCP/IP. Co więcej, wydaje się, że TCP/IP będzie dominującym protokołem sieciowym także w przyszłości.

Windows NT cechuje szeroko zakrojone wspomaganie IP, Novell włączył wspomaganie NetWare/IP do ostatnio wprowadzonej na rynek wersji systemu, NetWare 4.1. Digital, Sun i inni także oferują protokoły IP.

NetWare, ze swoim protokołem IPX/SPX, ma jednak nadal ponad 50% udział w rynku i nie wydaje się, by jego pozycja uległa w tym zakresie zmianie w najbliższym czasie. Podczas gdy Unix, IBM OS2 i kilka innych systemów dedykowanych może utrzymać swoje relatywnie małe sektory rynku, to Windows NT jest jedynym systemem operacyjnym dla PC LAN, który jest w stanie znacznie powiększyć swój udział w rynku.

takie samo przez kilka najbliższych lat. NT startuje jednak od zera i, zgodnie z przewidywaniami IDC, wyprzedzi Unixa pod względem sprzedanych wolumenów nie wcześniej niż pod koniec 1996 r.

Można także przypuszczać, że do połowy przyszłego roku wszystkie systemy sieciowe będą miały wbudowane protokoły komunikacyjne warstwy sieciowej i transportowej zgodnej z modelem OSI. Microsfot i Novell już udostępniły swoje stosy TCP/IP innym twórcom systemów i wydaje się, że proces ten będzie postępował dalej.

Sieciowe systemy operacyjne IBM i Digitala (które nadal oferują systemy dedykowane), przybliżą się w przyszłości do IP i będą oferowały w pełnym zakresie TCP/IP. Jednakże, z powodu dużej liczby istniejących instalacji, protokół SNA produkcji IBM nie zniknie z rynku co najmniej do końca tego wieku.


TOP 200