Wizyta z telefonem

System eLeader.MobileVisit 4G pozwala zbierać dane w terenie za pomocą telefonów komórkowych z systemem Symbian OS 60.

System eLeader.MobileVisit 4G pozwala zbierać dane w terenie za pomocą telefonów komórkowych z systemem Symbian OS 60.

Centralną częścią systemu jest aplikacja internetowa powiązana z bazą danych. Aplikacje klienckie synchronizujące się z serwerem są instalowane na notebookach lub palmtopach, a od niedawna także na telefonach z systemem Symbian OS 60. W roli terminali rozwiązanie eLeader wykorzystuje najnowszą generację inteligentnych telefonów komórkowych, m.in. Nokia 6600, 7650, 3650 oraz Sony-Ericsson P900 i P800. W najbliższym czasie mają się pojawić: Nokia 6620, 3660 oraz Siemens SX1. Wszystkie wymienione modele są wyposażone w system operacyjny Symbian OS 60 obsługujący m.in. SSL. System jest przeznaczony do pracy w trybie offline - dane są synchronizowane z serwerem zgodnie z ustaloną procedurą, np. raz dziennie lub na żądanie.

Dobromir Piekarski, prezes eLeader, przyznaje, że pod względem funkcjonalności platforma eLeader nie różni się zasadniczo od innych tego typu rozwiązań. Uważa jednak, że rozwiązania dla notebooków, a nawet palmtopów zostaną wkrótce zmarginalizowane, przyszłość zaś należy do bogatych funkcjonalnie telefonów komórkowych. W tym właśnie eLeader upatruje swojej szansy.

Podstawową zaletą uruchamiania aplikacji na telefonie jest oszczędność wynikająca z braku konieczności zakupu i utrzymania dwóch oddzielnych, choć nieuchronnie skazanych na współpracę urządzeń: telefonu i jakiejś formy komputera. Przewagą telefonu jest także większa odporność mechaniczna niż w przypadku typowego palmtopa.

System jest oferowany w postaci wdrożenia, podczas którego jest parametryzowany i integrowany z już działającymi aplikacjami. Producent opracował też kilka wersji branżowych, m.in. systemy do wspomagania sprzedaży w terenie i zarządzania siecią przedstawicieli handlowych, obsługi serwisu, przeglądu instalacji oraz wspomagania ankieterów. Przeglądarkowy interfejs administracyjny pozwala zmieniać nazwy, kolejność wyświetlania i reguły walidacyjne dla poszczególnych pól formularzy. Można też definiować grupy użytkowników i przydzielać im zadania.

System działa już w kilku dużych firmach, m.in. w Telekomunikacji Polskiej. Koszt licencji i wdrożenia dla 100 użytkowników mobilnych wynosi ok. 300 tys. zł.

Mobilny eLeader
  • Baza danych SQL Server 2000

  • Aplikacja serwerowa - COM+ Enterprise Services; moduły klienckie C++, ASP .Net i C# .Net

  • Replikacja - SOAP i .Net Remoting (online i offline); do kilku tysięcy zdalnych użytkowników jednocześnie

  • Integracja - bezpośrednie odwołania do API lub poprzez BizTalk Server

TOP 200