Wizualizacja przez Megaplex Multiplexer

Firma RAD udostępniła rozwiązanie integrujące głos, obraz i dane w jednym strumieniu informacji przesyłanej przez firmowe produkty Megaplex Multiplexer. W połączeniu z kamerami wizyjnymi multiplekser umożliwia wizualizację wybranych pomieszczeń i nadzorowanie otoczenia, łącznie z alarmowaniem w razie potrzeby pracowników ochrony mienia.

Istotą rozwiązania jest moduł VID, wykonany w postaci pakietu instalowanego w multiplekserach Megaplex –2100 i Megaplex –2104, pozwalających na łączenie strumienia sygnałów wideo z pakietowym przekazem danych i głosu. Tak zintegrowany sygnał cyfrowy można rejestrować bądź przesyłać w czasie rzeczywistym do centrum nadzoru i ochrony mienia przez łącza E1/T1, tradycyjnym Ethernetem, przez sieć IP lub w strumieniu TDMoIP (komutacja czasowa przez sieci IP).

Modularne rozwiązanie obrazowe VID – razem z multiplekserami rodziny Megaplex – stosuje się w wielu aplikacjach podnoszących bezpieczeństwo obserwowanych pomieszczeń. Poza ciągłym nadzorowaniem i weryfikacją on-line stanu punktów alarmowych, system umożliwia automatyczne sterowanie ruchem pojazdów i osób, także bezobsługową kontrolę istotnych parametrów w budynkach wraz z wizualizację w pomieszczeniach użyteczności publicznej, a także bazowych stacji komórkowych GSM.

Zobacz również:

Jednym z zastosowań jest ciągła rejestracja postaci i otoczenia w często odwiedzanych lokalizacjach (porty, lotniska, hotele, centra handlowe), dzięki czemu można w sytuacjach krytycznych odtwarzać po fakcie przebieg nietypowych zdarzeń. Każdy moduł VID może rejestrować na bieżąco do 1000 obrazów, według specjalnych i opatentowanych przez firmę algorytmów kompresji z wysoką rozdzielczością, które pozwalają na identyfikowanie zdarzeń i odtwarzanie szczegółów obrazu (zoom) po wystąpieniu alarmów.

Pojedyncze moduły VID można konfigurować w topologię gwiazdy lub łańcucha, przy czym przekaz strumienia obrazowago jest zabezpieczony mechanizmami protekcji (1+1 lub 1:1) dostępnymi w rodzinie multiplekserów Megaplex Multiplexer. Produkt będzie po raz pierwszy przedstawiany przez RAD na światowej wystawie ITU Telecom 2003 w Genewie.