Witold Drożdż już w MSWiA

Decyzją Prezesa Rady Ministrów z wczoraj (26 listopada) został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej.

Zastąpił na tym stanowisku - odwołanego przed kilku dniami - Grzegorza Bliźniuka, któremu udało się wprowadzić Polskę do strefy Schengen. Od 21 grudnia będziemy mogli podróżować po Unii Europejskiej - drogą lądową i morską - bez konieczności odbywania kontroli granicznej.

Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi Piotra Piętaka, który odpowiadał za wprowadzenie paszportów biometrycznych (projekt okazał się sukcesem), wymianę dowodów osobistych (praktycznie na ukończeniu) i projekt PESEL 2 (zagrożony utratą środków unijnych). Został on odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu w MSWiA wraz z Grzegorzem Bliźniukiem.


TOP 200