Witamy w nowych trudnych czasach

Nadchodzą nowe czasy

Oczywiście, od propozycji do realizacji jeszcze daleka droga, a zasadniczo - długa dyskusja, zwłaszcza dla tych najbardziej kontrowersyjnych pomysłów. Jednym z nich jest wzmocnienie monitoringu na szczeblu unijnym. Niemniej już teraz widać, że należy przygotować się na spore zmiany. Szanse "bezproblemowej kontynuacji", o której ze swadą opowiadał prelegent, są nikłe. Zbyt wielu, i to niekoniecznie ze "starej" Unii Europejskiej, skorzysta na proponowanych zmianach - np. na wsparciu rozwoju obszarów metropolitalnych - i możemy nie znaleźć sojuszników do zostawienia wszystkiego jak jest. Warto przypomnieć, że już w 2007 r. nieodżałowana minister Grażyna Gęsicka mówiła, że powinniśmy skupić się na maksymalnym wykorzystaniu funduszy w obecnym okresie i nieodkładaniu ważnych projektów na później.

Przekładając to na obszar technologii IT, które mają być osią strategii Europa 2020, jasno widać, że nie każdy projekt finansowany dziś, spełni warunki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W szczególności dotyczy to takich projektów jak:

- Miejsce projektów budowy sieci klasycznego, szerokopasmowego dostępu do Internetu (2 Mb/s) zajmą inicjatywy budowy sieci nowej generacji (NGN/NGA), umożliwiających dostęp klienta do Internetu z prędkością co najmniej 30 Mb/s.

- Promowane będą innowacyjne rozwiązania z obszaru eGovernment, nie sprowadzające się tylko i wyłącznie do prostego rozszerzenia usług administracji krajowej. Promowane będą też systemy o dużym ładunku innowacyjności, o zasięgu transgranicznym i paneuropejskim, np. systemy wielojęzyczne, umożliwiające dostęp do usług administracji poprzez technologie mobilne w trybie 7/24 itp.

- Ważną rolę odgrywać będą projekty wspierające rozwój umiejętności cyfrowych we wszystkich grupach społecznych, ze szczególnym podkreśleniem grup wykluczenia (w tym osób starszych, chorych i niepełnosprawnych).

Konieczne będzie zatem albo wpasowanie się w nowe ramy, albo znalezienie innych źródeł finansowania, przesłoniętych obecnie finansowaniem z funduszy strukturalnych. Będzie to duże wyzwanie dla sektora publicznego, ale też i dla firm teleinformatycznych, które koncentrowały się dotąd na pozyskiwaniu funduszy unijnych dla administracji.

Dr inż. Dariusz Bogucki jest dyrektorem ds. sektora publicznego w firmie EFICOM, członkiem zarządu Fundacji Instytutu Mikromakro.


TOP 200