Wirusy i Windows 95

Wiele aplikacji antywirusowych starszej generacji nie będzie można niestety uruchamiać pod systemem Windows 95. Czy znaczy to, że wirusy DOS-owskie będą mogły infekować system Windows 95? Niestety tak, chociaż ich zachowanie będzie się nieco różnić.

Wiele aplikacji antywirusowych starszej generacji nie będzie można niestety uruchamiać pod systemem Windows 95. Czy znaczy to, że wirusy DOS-owskie będą mogły infekować system Windows 95? Niestety tak, chociaż ich zachowanie będzie się nieco różnić.

Najczęściej spotykany rodzaj - to jest typu "boot sector" - będzie infekować system w ten sam sposób, tzn. w czasie inicjowania pracy komputera. Ale już np. te wirusy, które korzystają z DOS-owskiego przerwania numer 21 (Int 21h) są nieszkodliwe, ponieważ Win95 nie korzysta z tego przerwania. Nie ma więc sensu uruchamiać pod systemem Win95 tych 16-bitowych aplikacji antywirusowych, które wyszukują ten typ wirusów.

Większość wirusów typu "boot sector" nie korzysta jednak z DOS-owskiego przerwania 21, a z przerwania INT 13 (przerwanie systemu BIOS). Wirusy te będą dalej infekować inne dyski w przypadku korzystania z 16-bitowego dostępu do napędów. 32-bitowy dostęp do dysków jest bezpieczny, a Win95 pracując w tym trybie komunikuje się z kontrolerem HD bezpośrednio. Ale uwaga: wirusy utajnione typu "boot sector" (tzn. te, które używają wyrafinowych technik ukrywania się i potrafią kontrolować poczynania systemu operacyjnego) mogą niestety dalej wykonywać swoją brudną robotę.

Słabym punktem systemu operacyjnego mogą też być wirtualne sterowniki urządzeń (VxD). Są one często ładowane do pamięci komputera dynamicznie i operują na niskich poziomach systemu operacyjnego. Dlatego sterowniki takie mogą być dla wirusów łatwym celem i pełnić rolę furtki, przez którą wirus atakuje komputer.

W jaki więc sposób ustrzec się przed wirusami pracując pod systemem Win95? Oferowane przez Win95 pakiety antywirusowe wytropią na pewno wszystkie standardowe wirusy. Najlepiej jest jednak zawsze zachować ostrożność i po inicjacji komputera uruchamiać od czasu do czasu DOS-owskie programy tropiące wirusy. W przypadku kłopotów można zawsze użyć (utworzony w czasie instalowania systemu Windows 95) "dysk ratunkowy" (rescue disk).


TOP 200