Wirus plików graficznych

Firma McAfee poinformowała o pojawieniu się pierwszego wirusa infekującego pliki graficzne. Oznacza to, że wirus może rozprzestrzeniać się przez ośrodki webowe zawierające zainfekowane pliki graficzne, co zapewne pociagnie za sobą konieczność przekonstruowania programów antywirusowych.

Firma McAfee poinformowała o pojawieniu się pierwszego wirusa infekującego pliki graficzne. Oznacza to, że wirus może rozprzestrzeniać się przez ośrodki webowe zawierające zainfekowane pliki graficzne, co zapewne pociagnie za sobą konieczność przekonstruowania programów antywirusowych.

Wirus o nazwie W32/Perrun nie pojawił się, co prawda, jeszcze w Internecie, ale został nadesłany do ośrodka McAfee.

Zobacz również:

Wirus został tak skonstruowany, że w pierwotnej postaci występuje jako plik wykonywalny, a dopiero w kolejnym etapie pojawia się jako plik JPEG. Forma wykonywalna wirusa infekuje pliki JPEG. Forma taka może być transmitowana na przykład pocztą elektroniczną. Po uruchomieniu formy wykonywalnej kod wirusa zostaje doczepiony do pierwszego pliku JPEG oglądanego przez użytkownika. Wirus może wtedy wyszukiwać inne pliki JPEG w tym samym katalogu i podejmować próby ich infekcji.

Obecnie do rozpowszechniania wirusa niezbędne jest uruchomienie wspomnianego pliku wykonalnego, jednak przyszłe wersje tego wirusa mogą opierać się na innych sposobach inicjalizacji.

Ponieważ pliki JPEG są popularnym formatem graficznym w sieci Web, wirus może stanowić zagrożenie dla każdego użytkownika przeglądającego takie pliki w ośrodku webowym. Jednak infekcja jest możliwa pod warunkiem posiadania formy wykonalnej wirusa na swoim komputerze.

Pierwsza wersja W32/Perrun testowana przez McAfee podejmowała jedynie próby infekcji plików JPEG, lecz nowe wersje oparte na tym pomyśle mogą wykorzystywać technikę konia trojańskiego do otwierania systemów na inne ataki. Przyszłe wersje mogą też infekować inne typy plików graficznych, na przykład pliki MP3.

Nowy rodzaj wirusa zmusi prawdopodobnie firmy antywirusowe do zmodyfikowania programów antywirusowych. Dzisiejsze nie jest przystosowane do szybkiego skanowania plików graficznych.


TOP 200