Wirtualny zarządca

Citrix zaprezentował pomysł w dziedzinie zdalnego dostępu do aplikacji.

Citrix zaprezentował pomysł w dziedzinie zdalnego dostępu do aplikacji.

Sprawne udostępnianie użytkownikom właściwych aplikacji wciąż pozostaje dla firm wyzwaniem. Problemem numer jeden jest utrzymanie spójności dostępu, koniecznej do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i łatwości zarządzania. W warunkach nieustającej zmienności środowisk aplikacyjnych jest to bardzo trudne.

Decyzje o wdrożeniu konkretnego rozwiązania podejmowane są na bazie aktualnych potrzeb - technologia ma znaczenie drugorzędne wobec biznesu. Rozwiązaniem jest ujednolicenie dostępu, realizowane najczęściej w postaci portalu WWW. Innym remedium jest wdrożenie usług terminalowych, ale i one mają mankamenty, m.in. ograniczoną elastyczność.

Próbą pogodzenia różnych wymagań w dziedzinie zdalnej pracy jest przedstawiona przez Citrixa koncepcja uniwersalnego zarządzania desktopami. Oprogramowanie Desktop Broker pozwala w jednolity sposób udostępniać użytkownikom różne aplikacje działające na różnych platformach i w różnych architekturach. Na razie obsługiwane są: Microsoft Windows Terminal Services, maszyny wirtualne VMware oraz modularne komputery typu blade PC.

Za pośrednictwem jednolitej technologii dostępowej (klient ICA) użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich swoich firmowych zasobów. Współpracujący z Citrix Presentation Server 4 Desktop Broker pośredniczy w udostępnianiu pulpitu blade PC, wirtualnego desktopu publikowanego na serwerze Windows Terminal Services, jak również desktopu poprzez systemydziałające w maszynach wirtualnych VMware. Możliwe, że z biegiem czasu Citrix umożliwi zdaln dostęp także do standardowych komputerów.

Desktop Broker jest elementem szerszego planu Citrixa. Firma chce stworzyć uniwersalne rozwiązanie dostępowe, które pozwoli użytkownikom wygodnie korzystać z aplikacji serwerowych i biurkowych bez względu na to, czy zostały one uruchomione na sprzęcie fizycznym, czy też w środowiskach wirtualnych.

Jeśli Citrixowi uda się porozumieć ze wszystkimi ważniejszymi dostawcami rozwiązań wirtualizacyjnych - a nie ma ich zbyt wielu - plan może się powieść.

Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie zdobytej pozycji do zaoferowania klientom rozwiązań do zarządzania zwirtualizowanymi desktopami i powiązanymi z nimi kontami i uprawnieniami. To właśnie zarządzanie tożsamością wydaje się głównym długofalowym celem Citrixa, dziedzina ta daje potencjalnie lepszą pozycję do skutecznego oferowania klientom wszelkich innych rozwiązań.

Ucieczka do przodu

W związku z ekspansją Microsoftu w dziedzinie usług terminalowych Citrix musiał poszukać szerszej formuły na biznes. Inwestuje w inne rozwiązania umożliwiające bezpieczny dostęp do firmowych aplikacji (terminale graficzne, zaawansowane oprogramowanie VPN, hybrydowe architektury klient-serwer). Równocześnie firma rozwija technologie związane z optymalizacją dostępu do serwerów (m.in. akceleracja TCP/IP i systemów plików). Coraz ważniejszym nurtem działalności Citrixa jest zarządzanie bezpieczeństwem, w tym tożsamością użytkowników aplikacji.


TOP 200