Wirtualny zarządca

Sprawne udostępnianie użytkownikom właściwych zestawów aplikacji wciąż pozostaje dla firm wyzwaniem. Problemem numer jeden jest utrzymanie spójności dostępu, koniecznej do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz łatwości zarządzania. W warunkach nieustającej zmienności środowisk aplikacyjnych jest to wszakże bardzo trudne.

Elastyczność poszukiwana

Decyzje o wdrożeniu konkretnego rozwiązania podejmowane są na bazie aktualnych potrzeb, często ad hoc - technologia ma znaczenie drugorzędne wobec biznesu. Gdy jednak handlowcowi w terenie trzeba udostępnić zarówno internetowy system CRM, jak i aplikację magazynową wykorzystującą formatki Windows, a oprócz tego pocztę itd. powstaje realny problem.

Rozwiązaniem problemu jest ujednolicenie dostępu, realizowane najczęściej w postaci portalu WWW. Jego budowa to jednak często spore przedsięwzięcie, nie zawsze zresztą sensowne, np. w aplikacjach często następują zmiany, które trzeba później odzwierciedlać w portalu. Innym remedium jest wdrożenie usług terminalowych, ale i one mają swoje mankamenty, wśród których jest ograniczona elastyczność.

Wiele środowisk, jeden dostęp

Próbą pogodzenia różnych wymagań i oczekiwań w dziedzinie zdalnej pracy na systemach firmowych jest przedstawiona niedawno przez Citrix Systems koncepcja uniwersalnego zarządzania desktopami. Oprogramowanie Desktop Broker pozwala w jednolity sposób udostępniać użytkownikom różne aplikacje działające na różnych platformach i w różnych architekturach. Na razie obsługiwane są: Microsoft Windows Terminal Services, maszyny wirtualne VMware oraz modularne komputery typu blade PC.

Za pośrednictwem jednolitej technologii dostępowej (klient ICA) użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich swoich firmowych zasobów. Współpracujący z Citrix Presentation Server 4 Desktop Broker pośredniczy w udostępnianiu pulpitu blade PC, wirtualnego desktopu publikowanego na serwerze Windows Terminal Services, jak również do desktopu udostępnianego przez systemy działające w maszynach wirtualnych VMware. Możliwe, że z biegiem czasu Citrix umożliwi zdalny dostęp także do standardowych komputerów.

Kierunek: zarządzanie tożsamością

Desktop Broker jest elementem szerszego planu Citrixa. Firma chce stworzyć uniwersalne rozwiązanie dostępowe, które pozwoli użytkownikom wygodnie korzystać z aplikacji serwerowych i biurkowych bez względu na to, czy zostały one uruchomione na sprzęcie fizycznym, czy też w środowiskach wirtualnych. Jeśli Citrixowi uda się porozumieć ze wszystkimi ważniejszymi dostawcami rozwiązań wirtualizacyjnych - a nie ma ich zbyt wielu - plan może się powieść.

Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie zdobytej pozycji do zaoferowania klientom rozwiązań do zarządzania zwirtualizowanymi desktopami i powiązanymi z nimi kontami i uprawnieniami. To właśnie zarządzanie tożsamością wydaje się głównym długofalowym celem Citrixa, dziedzina ta daje potencjalnie lepszą pozycję do skutecznego oferowania klientom wszelkich innych rozwiązań.