Wirtualny uniwersytet

Nowoczesne technologie zmieniają wszystkie dziedziny życia. Do tej pory okazywało się, że najbardziej odporne na zmiany technologii są wyższe uczelnie. Wprawdzie wykorzystują one moce obliczeniowe największych komputerów świata, ale same komputery nie mają większego wpływu na proces kształcenia.

Nowoczesne technologie zmieniają wszystkie dziedziny życia. Do tej pory okazywało się, że najbardziej odporne na zmiany technologii są wyższe uczelnie. Wprawdzie wykorzystują one moce obliczeniowe największych komputerów świata, ale same komputery nie mają większego wpływu na proces kształcenia.

Kalifornijska Politechnika Stanowa (California Polytechnic State University ý Cal Poly) zmienia ten stan rzeczy. W uczelni zdefiniowano pojęcie "uniwersytetu wirtualnego", w którym studentom dostarcza się na żądanie materiały szkoleniowe w formie interaktywnych kursów wideo i prezentacji multimedialnych, zarówno do domu jak do sal ćwiczeniowych.

Na wspólnej konferencji prasowej uczelni i IBM, prezydent Politechniki Warren Baker powiedział, że rosnące koszty, zmniejszające się fundusze i zwiększający się napór studentów na uczelnie, związany ze zmianami demograficznymi w USA, zmuszają do zwiększania wydajności szkolenia. Głównym celem inicjatywy jest polepszenie wydajności procesu uczenia się.

Nowy system, zapewniający studentom przez sieć łatwy dostęp do materiałów i usług szkoleniowych ma na celu poprawienie zapamiętywania materiału i uzyskiwania lepszych wyników przez efektywniejsze wykorzystanie czasu studenta.

Nie przewiduje się zlikwidowania wykładów i ćwiczeń. W przyszłości system opracowany na Politechnice Stanowej będzie stosowany w innych wyższych uczelniach, szkołach średnich i podstawowych.

Wizja opracowana w uczelni jest rozwijana w ramach wielu projektów, opracowywanych wspólnie przez uczelnię oraz producentów sprzętu i oprogramowania np. IBM. System zapewni studentom dostęp na żądanie do zarejestrowanych na wideo wykładów, demonstracji i samouczków (z tempem uczenia dającym się dostosować do możliwości studenta), poczty elektronicznej i konferencji. Uczelnia otrzyma dostęp do bogatych bibliotek wideoklipów i sekwencji dźwiękowych, które można będzie wykorzystywać przy tworzeniu materiałów szkoleniowych.

Politechnika Stanowa zainstalowała ostatnio komputer IBM ES/9000 służący jako "megaserwer", integrujący różne elementy składowe sieciowego systemu komputerowego uczelni.

"Duży komputer to obecnie jedyna platforma mająca możliwość jednoczesnego obsłużenia setek strumieni informacji wideo oraz dużej liczby użytkowników, żądających dostępu do sieci," powiedział Art Gloster, zajmujący się systemami informacyjnymi na uczelni. "Musimy być w stanie udostępnić wszystkim użytkownikom stały, wygodny i niezawodny dostęp do zasobów sieci. Możliwość efektywnego zarządzania, kontroli i przesyłania danych mają zasadnicze znaczenie dla tworzenia tego procesu nauczania, rozciągającego się poza sale wykładowe. Pracujemy obecnie w celu dostarczenia takich rozwiązań sieciowych."

Gloster podkreślił, że obecnie jedynie duży komputer jest w stanie sprostać dużym wymaganiom systemu "nauczania na żądanie" i służyć jako platforma integrująca różne platformy sprzętowe, pojawiające się w miarę rozwoju technologii.

Oprócz centralnego jądra systemu z komputerem IBM ES/9000, uczelnia przewiduje zainstalowanie w pracowni przygotowania materiałów szkoleniowych, elektronicznych salach wykładowych i laboratoriach, mniejszych serwerów zlokalizowanych bliżej użytkownika końcowego i sieci lokalnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii sieciowych, takich jak transmisja asynchroniczna ATM, sieć bezprzewodowa i kable światłowodowe.

Oprócz spełniania funkcji "megaserwera", komputer IBM ES/9000 będzie wykorzystywany w ramach wielu aplikacji administracyjnych i będzie składnicą wielu baz szkoleniowych dla uczelni z jej 20 ośrodkami regionalnymi.

Konkludując, Warren Baker powiedział, że Politechnika Stanowa jest zdecydowana na polepszanie procesu nauczania przez aktywne współdziałanie między nauczającym a nauczanym, a także przez ułatwiony dostęp do źródeł informacji. Sieć dostarczająca materiały szkoleniowe na żądanie jest jednym ze środków realizacji tego celu.

Jak widać świat dąży w kierunku zoptymalizowania procesu kształcenia, ułatwienia przyswajania wiedzy mniejszym kosztem, zarówno dla nauczających jak dla studentów. Należy teraz zadać pytanie: kiedy nasze uczelnie będą wyposażone w możliwości rozwijania nowoczesnych technik nauczania i czy są do tego procesu przygotowane?


TOP 200