Wirtualny sukces

Jak wynika z raportu Robert Frances Group, zrozumienie ludzi, procesów i technologii, może pomóc w zachęceniu pracowników do wykorzystywania i dzielenia się kapitałem intelektualnym, niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

Wirtualny zespół pracowników oznacza grupę osób pracujących nad tym samym zadaniem, niezależnie, w różnych miejscach, z wykorzystaniem narzędzi technologicznych. Takie grupy mogą pracować na terenie firmy lub poza nią. Wirtualne zespoły charakteryzuje rozproszenie wiedzy, systemów, mają jednak zazwyczaj dobre osiągnięcia i pracują bardzo efektywnie. Są zintegrowane pod względem technicznym, potrafią również bardzo szybko przystosowywać się do wszelkich zmian.

Zaufanie i identyfikacja z firmą to kluczowe czynniki dla osiągnięcia sukcesu przez wirtualny zespół. Wewnętrzna komunikacja również jest bardzo ważna, pomaga w zbudowania zaufania w zespole. Dla menedżerów, zwłaszcza na początku tworzenia takiego zespołu, istotne jest jasne określenie obowiązków poszczególnych pracowników.

Zobacz również:

Odpowiedni dobór ludzi w wirtualnym zespole jest niezbędny dla osiągnięcia sukcesu. Zespół nie może być zbyt liczny, ponieważ wtedy, paradoksalnie, trudniej jest zrealizować zadanie i często występuje efekt "grupowego myślenia". Każdy z członków grupy powinien być w swojej dziedzinie ekspertem.

Wirtualne zespoły mogą również potrzebować "rzeczywistych" spotkań, dla wzmocnienia wzajemnych relacji i rozplanowania pracy. Bardzo użyteczna w grupowej pracy on-line jest również technologia informatyczna, zwłaszcza narzędzia umożliwiające przeprowadzanie wirtualnych konferencji czy dzielenie się zasobami.


TOP 200