Wirtualny doradca dla ZUS

Elementem nowego portalu informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie Wirtualny Inspektorat oraz wirtualni doradcy.

Technologie te dostarczy na mocy umowy z , wykonawcy nowego portalu ZUS. Umieszczone na portalu wirtualne postaci będą pomagały w poruszaniu się po serwisie i przeprowadzeniu użytkowników przez wszystkie funkcjonalności nowej witryny oraz udzielały odpowiedzi merytorycznych na zadane przez użytkowników pytania. Wirtualny Doradca zostanie wyposażony w bazę wiedzy zarówno merytorycznej, jak i ogólnej. Ułatwi klientom ZUS uzyskanie interesujących ich informacji i załatwianie spraw przez Internet. Platforma Usług Elektronicznych ma na celu zwiększenie dostępu do usług ZUS oferowanych w formie elektronicznej dla obywateli oraz przedsiębiorców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


TOP 200