Wirtualny backup

Wśród zalet wirtualizacji najmniej popularną jest wygoda wykonywania backupu i sprawne odtwarzanie z kopii po awarii. W firmach, które nie posiadają narzędzia Disaster Recovery, jest to nieoceniona zaleta.

Typowy proces odtworzenia systemów z kopii bezpieczeństwa do stanu sprawności zazwyczaj odbywa się kolejno, serwer po serwerze i polega na tym, że instalowana jest podstawowa wersja systemu operacyjnego wraz z agentem do backupu, a następnie odtwarza się z kopii bezpieczeństwa dane i aplikacje. Czasami jednak odtworzenie systemu z kopii napotyka na problemy. Najpoważniejsze z nich dotyczą systemu Windows i mogą

wystąpić w przypadku wymiany sprzętu na inny, różniący się warstwą abstrakcji sprzętu HAL. Nie każda firma posiada oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa, które odtworzy Windows na innym sprzęcie (opcja restore to dissimilar hardware). W takim przypadku administratorzy decydują się na reinstalację systemu operacyjnego, aktualizację do wymaganego poziomu, instalację i testy niezbędnych aplikacji, ich aktualizację. Dopiero na końcu odtwarza się bazy danych oraz pliki.

Jeśli firma posiada oprogramowanie firm trzecich posiadające opcję Disaster Recovery, czas odtworzenia sprawności środowiska jest o wiele krótszy, gdyż odpada konieczność ponownej instalacji systemu, aplikacji i poprawek. W przypadku prostszych narzędzi do backupu (np. starszej wersji Tapeware dołączanej do niektórych streamerów jako OEM), odtworzenie systemu na innej maszynie się nie powiedzie, właśnie ze względu na inną warstwę HAL. Tymczasem wykorzystanie wirtualizacji bardzo upraszcza ten proces.

Firmowe Disaster Recovery

Do kopii bezpieczeństwa można wykorzystać mechanizm kopii migawkowych (snapshot) udostępniany przez oferowane bezpłatnie narzędzia wirtualizacji (np. VMware Server 2). Administratorzy mogą utworzyć skrypt, który za pomocą narzędzia vmrun uruchomi snapshot, skopiuje pliki maszyny wirtualnej do drugiej lokalizacji, a następnie usunie snapshot po udanej operacji kopiowania. To zadanie można wykonać automatycznie, zdalnie, a do kopiowania plików przez sieć można wykorzystać mechanizmy udostępniania plików (NFS, CIFS) albo skorzystać z dostępu WWW do zasobów (dostępnego pod adresemhttp://maszyna:8222/folder).

Odtworzenie kompletnego środowiska firmowego przy pomocy takiego backupu polega na instalacji oprogramowania VMware Server na nowej maszynie, przekopiowaniu plików maszyn wirtualnych do właściwych lokalizacji, dodaniu ich do zasobów (inventory) i uruchomieniu. Następnie należy przywrócić każdą z maszyn do stanu wykonania snapshotu oraz usunąć tę kopię migawkową. Należy bardzo dokładnie przetestować odtwarzanie systemów z tak przygotowywanej kopii bezpieczeństwa, ale można to wykonać na innej maszynie z oprogramowaniem VMware Server w tej samej wersji.


TOP 200