Wirtualnie w sieciach MPLS

Zwiększanie wydajności operatorskich sieci szkieletowych wymaga wdrażania coraz efektywniejszych technologii transportowych, do których można obecnie zaliczyć MPLS (Multiprotocol Label Switching), opartą na etykietowanym przełączaniu. Umożliwia ona tworzenie kanałów wirtualnych i pozwala na bezpieczne łączenie odległych sieci LAN w ramach dostępnej już technologii VPLS. Nowy element stanowi propozycja ITEF zmodyfikowania przełączania do postaci MPLS-TP (Transport Profile), obejmującej adresowanie IPv6 i uwzględniającej właściwości sieci optycznych.

Przesyłanie głosu, danych i wideo przez sieci IP znacząco zwiększa w nich ruch, co zmusza operatorów do poszukiwania coraz efektywniejszych metod ich obsługi, nie rezygnując przy tym z oferowania usług dodatkowych. Takie rozwiązania już funkcjonują w konwergentnej architekturze optycznej IP, gdzie szkieletowe operatora są wyposażane w etykietową technologię przełączania z protokołem MPLS. Według firmy badawczej Infonetics, do końca 2010 r. dwóch na trzech lokalnych operatorów będzie łączyć się z sieciami transportowymi za pomocą protokołów MPLS/VPLS, które w ostatniej dekadzie zajęły znaczącą pozycję na rynku. Badania przeprowadzone przez Nemertes Research wykazały, że ponad 80% firm używa ich obecnie w długodystansowych sieciach WAN.

Podstawą wydajnego przełączania w pakietowych sieciach IP jest technologia MPLS, specjalnie zaprojektowana, aby spełniać podstawowe cechy skalowanych sieci operatorskich (Carrier Ethernet). Istotną zaletą przełączania MPLS jest wykorzystanie już istniejących protokołów routingu warstwy 3, a także wszystkich powszechnie dostępnych mechanizmów transportowych wraz z protokołami warstwy drugiej, takich jak: ATM, Frame Relay, czy linii dzierżawionych i ethernetowych. Instalacje z MPLS cieszą się powodzeniem w wielkich sieciach publicznych (PSTN, PSDN) oraz internetowych, jak również w wieloprotokołowym transporcie informacji przez łącza rozległe, gdzie podstawowym wymaganiem jest uzyskanie odpowiedniej jakości usług (QoS) oraz różnych klas ruchu (CoS).

Technologia wieloprotokołowego przełączania MPLS stanowi zbiór protokołów i elementów sterowania, zapewniających sprawny transport zagregowanych strumieni pochodzących z sieci IP. Każdy pakiet wchodzący do sieci MPLS otrzymuje etykietę, która wiąże go z odpowiednią dla tej aplikacji (głos, dźwięk, obraz, plik danych) klasą ruchu FEC (Forwarding Equivalence Class) i zestawioną wcześniej ścieżką transportową. Operowanie takimi ścieżkami stanowi zasadniczą różnicę w stosunku do zwykłej sieci IP. Procedura MPLS pozwala na zestawianie z góry określonych dróg, rezerwowanie pasma i uproszczenie kierowania ruchem, a przede wszystkim rzeczywiste operowanie na klasach ruchu w sieci. Mechanizm etykietowania daje także wsparcie w tworzeniu wydzielonych tuneli w sieci, co zwiększa bezpieczeństwo transportu informacji i usprawnia administrowanie siecią.

Technologia wieloprotokołowego przełączania MPLS stanowi

stanowi zbiór protokołów i elementów sterowania, zapewniających sprawny transport zagregowanych strumieni pochodzących z sieci IP. Każdy pakiet wchodzący do sieci MPLS otrzymuje etykietę, która wiąże go z odpowiednią dla tej aplikacji (głos, dźwięk, obraz, plik danych) klasą ruchu FEC (Forwarding Equivalence Class) i zestawioną wcześniej ścieżką transportową. Operowanie takimi ścieżkami stanowi zasadniczą różnicę w stosunku do zwykłej sieci IP. Procedura MPLS pozwala na zestawianie z góry określonych dróg, rezerwowanie pasma i uproszczenie kierowania ruchem, a przede wszystkim rzeczywiste operowanie na klasach ruchu w sieci. Mechanizm etykietowania daje także wsparcie w tworzeniu wydzielonych tuneli w sieci, co zwiększa bezpieczeństwo transportu informacji i usprawnia administrowanie siecią.


TOP 200