Wirtualne serwery z FSC

Fujitsu Siemens Computers uzupełnił swoje rozwiązanie x10sure o możliwość tworzenia wirtualnych serwerów i zarządzania nimi. Nową funkcjonalność oparto na oprogramowaniu firmy VMware.

Nowa wersja rozwiązania x10sure pozwala na wdrożenie większej ilości wirtualnych serwerów i ochrony ich przy wykorzystaniu tylko jednego serwera zapasowego. Przy wystąpieniu awarii w ciągu kilku minut wirtualne serwery mogą być uruchomione właśnie na zapasowym fizycznym serwerze. Wprowadzono także możliwość redundantnego dołączenia macierzy iSCSI partnera FSC przy tym projekcie - firmy Network Appliance. Dzięki tej nowej funkcjonalnosci możliwe jest także bardziej elastyczne prowadzenie prac serwisowych.

Nowa wersja x10sure oferuje kilka metod implementacji wirtualnych serwerów VMware. W prostym dodaniu kilku wirtualnych serwerów do x10sure może pomóc program VMware Server. Dla środowisk, gdzie jest potrzeba wdrożenia większej liczby fizycznych serwerów obsługujących serwery wirtualne, polecany jest program VMware ESX Standard Edition. Dla najbardziej wymagających środowisk wirtualizacyjnych FSC oferuje x10sure wraz z ESX Server Enterprise Edition, gdzie dołączono VMware Virtual Infrastructure 3, pozwalający na automatyczną migrację działających wirtualnych maszyn pomiędzy fizycznymi serwerami (usługa VMotion), dając tym samym funkcjonalność wysokiej dostępności i zarządzania obciążeniem serwerów.

Ceny pakietu x10sure zaczynają się 9200 euro.


TOP 200