Wirtualne aplikacje

Citrix XenApp

Firma od lat 90. jest znana z rozwiązań cienkiego klienta, a później także wirtualizacji aplikacji. XenApp (wcześniej Metaframe) jest rozwiązaniem wirtualizacji aplikacji, które integruje się z oprogramowaniem XenDesktop do wirtualizacji desktopa.

\XenApp pakuje aplikacje i przesyła je do różnych urządzeń. Wirtualizowane aplikacje mogą pracować nie tylko na desktopach i laptopach, ale także na systemach Mac, przeglądarkach (przez internet), a nawet na urządzeniach mobilnych z systemami, takimi jak Android czy iOS.

Zobacz również:

Firma określa XenApp jako rozwiązanie do dostarczania aplikacji, ponieważ zanim aplikacja zostanie uruchomiona, konieczne jest wystawienie żądania przesłania aplikacji do urządzenia. Aplikacje nie „rozmawiają” bezpośrednio z systemem operacyjnym, nie jest więc potrzebna modyfikacja aplikacji.

Oprócz wirtualizacji aplikacji, XenApp wykonuje także wirtualizację sesji. W ramach wirtualizacji sesji, aplikacja w rzeczywistości pracuje na serwerze hostującym zamiast na lokalnym desktopie użytkownika końcowego. Do użytkownika końcowego wysłane są jedynie zmiany na ekranie oraz przekazywane wprowadzenia z klawiatury (myszy). Wirtualizacja sesji może także wirtualizować całą sesję desktopu, jednak XenApp jest używany przede wszystkich do niezależnego wirtualizowania aplikacji. Firma opatentowała swój własny protokół dostarczania sesji desktopowych lub aplikacyjnych.

XenApp integruje się także z Microsoft App-V zapewniając dostęp do bogatszej listy urządzeń, niż może to oferować App-V.

Citrix XenApp zarządza aplikacjami w centrum danych i na żądanie dostarcza je w postaci usług lub do urządzenia. Pozwala na centralne zarządzanie aplikacjami i dostarczanie ich do użytku w trybie online lub offline. Aplikacje są przesyłane i uruchamiane lokalnie na komputerze, lub też uruchamiane w centrum danych i dostarczane do dowolnego urządzenia.

Scentralizowana architektura pozwala przechowywać, konserwować i aktualizować obrazy aplikacji i serwerów w centrum danych oraz dostarczać je użytkownikom na żądanie, w zależności od ich potrzeb. Ułatwia bieżące dostarczanie aktualizacji i usprawnia instalowanie poprawek lub nowych wersji aplikacji.

Inne rozwiązania

Oprócz trzech omówionych, powszechnie znanych i najczęściej używanych rozwiązań komercyjnych, są też rozwiązania bezpłatne lub niskobudżetowe.

Cameyo – bezpłatne rozwiązanie wirtualizacji aplikacji do użytku zarówno osobistego, jak i dla biznesu (do 50 komputerów). Podobnie jak ThinApp, Cameyo rejestruje instalacje aplikacji – zmiany i pliki wykonywalne są pakowane i następnie udostępniane w pojedynczym pliku wirtualizacji aplikacji. Taka wirtualizowana aplikacja może być następnie kopiowana czy nawet wysyłana pocztą elektroniczną, i wykonywana na dowolnym komputerze z Windows.

Cameyo tworzy dla każdej wybranej aplikacji zasobnik ze wszystkimi koniecznymi do pracy plikami, wpisami rejestru, bibliotekami itp. – całkowicie samodzielny i odizolowany od systemu. Tak zwirtualizowaną aplikację możemy uruchamiać bezpośrednio z dysku twardego, ale równie dobrze możemy przenieść na napęd USB i mieć w pełni przenośną aplikację, niezależną od systemu, na którym jest uruchamiana.

Spoon.net – bezpłatna dla osobistego użytku. Udostępniane przez internet aplikacje są już zwirtualizowane. Jedynym ograniczeniem jest praca tylko z urządzeniami z Windows. Po zainstalowaniu aplikacji Spoon na komputerze z Windows można uruchamiać setki aplikacji m.in. narzędzia biurowe, przeglądarki, aplikacje społecznościowe, a nawet gry – wszystkie bez sprowadzania aplikacji na komputer i ich instalowania czy wirtualizowania. Istnieje także rozwiązanie dla biznesu, które wirtualizuje i hostuje każdą aplikację Windows.

InstallAware Application Virtualization – pakuje aplikacje w pojedynczy plik wykonywalny, który może być uruchomiony na dowolnym komputerze. Rozwiązanie przydatne dla biznesu poszukującego rozwiązania wirtualizacji aplikacji, za które trzeba ponieść tylko jednorazowy koszt – bez opłat za każdą aplikację czy użytkownika.

Wirtualne aplikacje

TOP 200