Wirtualne aplikacje

Główne rozwiązania wirtualizacji aplikacji

Zacznijmy od omówienia trzech najpopularniejszych, przeznaczonych do wirtualizacji aplikacji, rozwiązań komercyjnych.

VMware ThinApp jest rozwiązaniem do wirtualizacji aplikacji połączonym z produktem wirtualizacji desktopu VMware Horizon View (wcześniej: VMware View). Administratorzy wykonują niewielką instalację ThinApp na swoich lokalnych desktopach Windows i z pomocą „pakowacza” rejestrują zmiany w systemach operacyjnych przed instalacją i po instalacji aplikacji. Zmiany pojawiające się w systemie operacyjnym i systemie plików obejmują: zainstalowane pliki wykonywalne, pliki konfiguracyjne i zmiany w rejestrze. Zmiany te są następnie spakowane w plik wykonywalny ThinApp. Ten pojedynczy plik jest przenaszalny i może pracować na dowolnym desktopie Windows. Rejestrowanie i pakowanie aplikacji jest zazwyczaj wykonywane z użyciem VMware Workstation, gdzie budowany jest „czysty” system operacyjny wewnątrz VM, pobierana jest jego migawka (snapshot), instalowana aplikacja, rejestrowane są zmiany, po czym aplikacja jest pakowana i wtedy jeszcze raz wykonywana jest migawka systemu.

Zobacz również:

ThinApp może m.in. uruchamiać aplikacje w rodzaju Word z pamięci USB bez instalacji; uruchamiać różne wersje tej samej aplikacji na tym samym komputerze (np. Internet Explorer 9 i 10); w prosty sposób uaktualniać aplikacje poprzez wymianę jednego pliku. Działania te wykonuje się bez konieczności instalowania agenta na komputerze użytkownika końcowego. Wirtualny desktop VMware Horizon View pozwala na przydzielanie wirtualizowanych aplikacji do wirtualnych desktopów i udostępnianie aplikacji na podstawie członkostwa w grupach Windows AD.

Firma udostępniła też Horizon Mirage (oparty na technologii zakupionej od Wanowa), służący do zarządzania desktopem z wykorzystaniem techniki warstw i wirtualizowanych pakietów ThinApp, które mogą być wdrażane na poziomie aplikacyjnym. Cały obraz desktopu replikowany jest do centrum danych, w podziale na warstwy: system operacyjny-aplikacja-dane użytkownika, a następne konieczne zmiany replikowane są z powrotem na desktop.

VMware ThinApp pozwala administratorowi przygotować jedną stację roboczą do pracy z aplikacją, utworzyć plik .exe i udostępnić go dla setek desktopów.

Wirtualne aplikacje

Kreator instalacji App-V Management Server

Microsoft Application Virtualization 5.0 (App-V) przekazuje strumieniowo do klientów w czasie rzeczywistym aplikacje wdrożone na serwerze wirtualizacji App-V. Do pracy potrzebny jest też klient App-V zainstalowany na systemie lokalnym. Aplikacja jest przesyłana do bufora i pracuje w chronionym zasobniku (sandbox), tak więc rejestr i system lokalny nie są naruszane.

App-V jest częścią Microsoft Desktop Optimization Pack, który zawiera różne narzędzia wspomagające administratora i ma, według zapewnień producenta, poprawiać kompatybilność i zarządzanie, obniżać koszty wsparcia, ulepszać zarządzanie zasobami i kontrolę nad politykami.

Składniki App-V to: App-V Sequencer, który monitoruje instalacje i tworzy pakiety z wirtualnymi aplikacjami; App-V Management Server do zarządzania wirtualnymi pakietami, uprawnieniami, licencjami oraz protokołami dostarczania aplikacji klientom; App-V Streaming Server do przesyłania wirtualnych pakietów w częściach; App-V Desktop Client – środowisko klienckie wirtualizacji aplikacji; App-V Client for Terminal Services – wersja klienta przeznaczona do serwerów usług terminalowych.

Działanie środowiska wirtualnych aplikacji polega na monitorowaniu instalacji za pomocą komponentu Sequencer i tworzeniu pakietów zawierających dane, usługi, rejestry i biblioteki związane z aplikacją. Tak przygotowane pakiety dystrybuowane są za pośrednictwem Management Server lub Streaming Server do klientów typu desktop lub terminal Server. App-V Sequencer najlepiej instalować w systemie pracującym jako maszyna wirtualna.

App-V Server zawiera Management Server, Management Database, Publishing Server, Reporting Server oraz Reporting Database. Wszystkie te mechanizmy można wdrożyć na pojedynczym serwerze lub rozdzielić je na serwery przy większej liczbie desktopów. App-V 5.0 można instalować na systemach z Server 2008 R2 lub 2012. Potrzebny jest też SQL server 2008/2008 R2 lub 2012 do obsługi bazy danych.

App-V integruje się z programem SCCM (System Center Configuration Manager), umożliwiając zarządzanie aplikacjami wirtualnymi i tradycyjnymi, a także sprzętem i oprogramowaniem, systemem operacyjnym czy wdrażaniem łatek. Jeżeli używa się SCCM, to App-V Server jest wbudowany w SCCM. W takim układzie nie ma potrzeby utrzymywania dwóch oddzielnych infrastruktur wdrażania aplikacji. SCCM może być używany zarówno do wdrażania tradycyjnych aplikacji (instalacja lokalna), jak i aplikacji wirtualnych.


TOP 200