Wirtualna sieć prywatna VPN

Wprowadzona niedawno przez Crowley Data Poland usługa VPN (Virtual Private Network), oferowana we własnej sieci bezprzewodowej DATASTAR, jest rozwiązaniem adresowanym do firm posiadających odległe od siebie odziały lub kooperantów ściśle współpracujących z firmami partnerskimi.

Wprowadzona niedawno przez Crowley Data Poland usługa VPN (Virtual Private Network), oferowana we własnej sieci bezprzewodowej DATASTAR, jest rozwiązaniem adresowanym do firm posiadających odległe od siebie odziały lub kooperantów ściśle współpracujących z firmami partnerskimi.

Wirtualna sieć prywatna VPN jest połączeniem wielu lokalnych sieci komputerowych o różnych rodowodach w jedną spójną infrastrukturę, komunikującą się za pomocą protokołu IP. Korzystając z sieciowej koncepcji rozwiązania, użytkownik dzierżawi jedynie lokalne łącza dostępowe do sieci miejskiej, zamiast wielu połączeń punkt-punkt. Łączone sieci lokalne mogą być zlokalizowane nie tylko w obrębie jednego miasta, co z kolei pozwala na znaczną redukcję kosztów przy większej ilości lokalizacji i ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem wraz z wszystkimi jego lokalizacjami.

Zobacz również:

  • Sektor VPN nie dba o transparentność? FTC zbada sprawę
  • Zarządzanie rozproszonymi sieciami WAN będzie łatwiejsze

Na poziomie dostępowych łączy abonenckich i międzymiastowych, usługa VPN sieci DATASTAR zapewnia jakość obsługi QoS (24 na dobę, 7 dni w tygodniu), zgodnie z wymaganiami określonymi przez gwarantowaną przepływność CIR (Committed Information Rate). Ponadto dostępna jest także przepływność dodatkowa (przekraczająca gwarantowaną), co pozwala na czasowy wzrost szybkości transmisji – pod warunkiem istnienia wolnych zasobów sieci. W sieci DataStar zastosowano realizację usług VPN w oparciu o technikę przełączania MPLS (Multiprotocol Label Switching), opracowaną przez firmę CISCO. Takie rozwiązanie zapewnia całkowitą separację ruchu VPN od publicznego ruchu internetowego, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa przekazów przez sieć. Mechanizmy QoS techniki MPLS umożliwiają jednocześnie uzyskanie gwarantowanego pasma oraz utrzymanie odpowiednich parametrów jakości usługi. Taka realizacja techniczna usługi VPN została po raz pierwszy w Polsce zastosowana w sieci DataStar.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200