Wirtualna sieć Idei

Centertel umożliwił instytucjonalnym klientom sieci komórkowej Idea tworzenie bezprzewodowej Wirtualnej Sieci Lokalnej WSL, realizowanej z terminali przenośnych za pośrednictwem transmisji pakietowej GPRS.

Z bezprzewodowej usługi WSL mogą korzystać użytkownicy terminali sieci Idea, znajdujący się w jej zasięgu na obszarze całej Polski. Usługa umożliwia tworzenie sieci lokalnej za pomocą komórkowych terminali przenośnych (laptop, PDA) - zaopatrzonych w funkcję transmisji pakietowej GSM/GPRS.

Aby wymiana danych w takiej wirtualnej sieci była także oszczędna, operator proponuje firmom wykorzystanie do taryfikacji transmisji planu Taryfa Telemetryczna, który dokładnie taktuje przebieg transmisji GPRS co 1 kB przesłanych danych. Połączenie Taryfy Telemetrycznej z usługą WSL umożliwia klientom obniżenie kosztów, z zachowaniem szybkiego dostępu do danych, znajdujących się w aktywnych terminalach mobilnych.

Z Taryfy Telemetrycznej (GPRS) sieci Idea korzystają obecnie firmy zajmujące się telemetrią i monitoringiem oraz przedsiębiorstwa energetyczne, paliwowe, logistyczne i agenci ochrony, a także obsługa zdalnych stacji meteorologicznych i pomiarowych. Są to firmy, które w swej działalności potrzebują bieżących wyników pomiarów z odległych urządzeń lub potrzebują okresowych informacji o stanie i miejscu pobytu monitorowanych obiektów.

Każdy użytkownik sieci WSL otrzymuje stały numer IP, co pozwala na odnalezienie dowolnego terminalu, niezależnie od jego lokalizacji, a jedynym warunkiem jest jego stała obecność w sieci (GPRS). Rozwiązanie realizuje połączenia komunikacyjne typu punkt-punkt.

Komunikacja z terminalami przenośnymi sieci WSL dokonuje się dzięki pakietowemu połączeniu GPRS z urządzeniem bramkującym APN (Access Point Name) sieci Idea, które przekierowuje żądanie abonenta na odpowiednie łącza w sieci (do innych terminali WSL lub do Internetu).

Dostęp do firmowego APN mają wyłącznie obiekty (terminale, pracownicy, kontrahenci), które wcześniej zostały zdefiniowane przez abonenta (np. administratora sieci) jako uprawnione do autoryzacji. W trakcie połączenia z węzłem APN, terminal komórkowy GPRS (laptop lub PDA) staje się automatycznie użytkownikiem wewnętrznej sieci WSL z pominięciem transmisji przez Internet - przez co bezpieczeństwo użytkowania jest wyższe a transmisja szybsza.

Poziom bezpieczeństwa transmitowanych danych wynika z technologii GPRS, z dodatkowymi zabezpieczeniami obejmujacymi: indywidualny adres APN dla danej firmy, autoryzację numeru telefonu, paletę numerów uprawnionych do połączeń z danym APN oraz transmisję danych wyłącznie wewnątrz sieci Idea (bez dostępu do danych z zewnątrz).

Z bezprzewodowej usługi WSL mogą korzystać służby państwowe, firmy ochroniarskie, transportowe i pomiarowe, w których mobilni pracownicy lub specjalistyczne urządzenia pracują w dużych odległościach od siebie i firmy, oraz przesyłają między sobą stosunkowo małe porcje danych.

Opłata za usługę w sieci WSL jest naliczana za ilość przesłanych danych, a nie za czas połączenia - zgodnie z wybranym taryfikatorem transmisji GPRS sieci Idea. Jednorazowa instalacja bramy APN, jak też i abonament miesięczny kosztuje po 1220 zł (z VAT).