Wirtualna Polska zaprzecza informacjom o zwolnieniach pracowników

Przedstawiciele portalu utrzymują, że w związku z przygotowaniami firmy do pozyskania inwestora nie nastąpią znaczące redukcje zatrudnienia.

Wirtualna Polska do końca maja br. zamierza pozyskać inwestora strategicznego. W związku z tym portal prawdopodobnie ograniczy działanie tych sekcji które przynoszą straty, natomiast większe nakłady przeznaczy na inne już działające czy dopiero uruchamiane serwisy. Dzięki podjętym działaniom WP ma się stać bardziej atrakcyjna dla potencjalnego inwestora. Pojawiły się więc spekulacje o zwolnieniu znacznej części pracowników firmy, jednak przedstawiciele portalu zaprzeczają tym doniesieniom.

Podniesienie kapitału WP ma się odbyć w maju. Głównym udziałowcem spółki prawdopodobnie pozostanie Prokom. Wciąż trwają rozmowy z innymi potencjalnymi inwestorami, głównie z operatorami telekomunikacyjnymi. Wirtualna Polska należy w 49% do tzw. Centrum Nowych Technologii (CNT). Jego udziałowcami są członkowie zarządu WP. Szacunkowo 25% udziałów CNT należy do Marka Borzestowskiego, prezesa zarządu WP, 24% - do Jacka Kawalca, a 51% CNT to własność Macieja Grabskiego, wiceprezesa zarządu portalu. Prokom jest właścicielem 40% Wirtualnej Polski, 6% posiada Intel, 3% - Trans Continental Fund Limited Apsley House, 2% - Dom Maklerski Penetrator.

Zobacz również:


TOP 200