Wirtualizacja wciąż niedoskonała

Wirtualizacja wkracza do wielu obszarów infrastruktury IT, ale według specjalistów Forrester Research technologie niektórych dostawców nie są jeszcze w pełni dopracowane. Jak przekonują eksperci, wirtualizacja serwera i klienta jest już dostatecznie dojrzała, aby być opłacalną w krótkim okresie czasu, ale już wirtualizacja pamięci masowej, szczególnie pamięci aplikacyjnej, nie jest zbyt zaawansowana i nie zapewnia jeszcze większej opłacalności.

Wirtualizacja pamięci aplikacyjnej, oferowana przez EMC, IBM, HP i Oracle nadal jest na wstępnym etapie rozwoju, dostępna jedynie w wersjach alfa. W raporcie przygotowanym przez analityków Forrester Research stwierdza się, iż na tym bardzo wczesnym etapie rozwoju jej wartość jest dyskusyjna, ponieważ oferuje ona jedynie podstawowe elementy, które użytkownicy już teraz mogą uzyskać z pomocą dojrzałych form wirtualizacji pamięci.

Oracle Database jest jednym z podstawowych przykładów wczesnej wirtualizacji pamięci aplikacyjnej. Ma ona możliwość zarządzania i wirtualizowania surowych dysków używając właściwego dla aplikacji systemu plików. Forrester przypuszcza, że inni dostawcy także pracują nad takimi możliwościami, które pozwolą aplikacjom ma tworzenie skomplikowanych reguł decyzyjnych o miejscu przechowywania danych.

Zobacz również:

  • Wirtualizacja aplikacji
  • VMware Tanzu – nowoczesna platforma mikroserwisowa.

Firma badawcza sugeruje, że w ciągu trzech do pięciu lat wirtualizacja pamięci aplikacyjnej zostanie włączona do głównych platform aplikacyjnych, mających długie cykle odświeżania danych. Kiedy okaże się, ze rozwiązania te są dobre i dojrzałe, technologia będzie gotowa na szersze rozpowszechnienie.

Wirtualizacja pamięci aplikacyjnej jest jedną z kilkunastu technologii wirtualizacji, którymi firma badawcza zajęła się w swoim raporcie, ale też jedyną, którą analitycy firmy zaliczyli do kategorii "w fazie tworzenia".

Inne technologie, o których firma sądzi, iż nie są jeszcze gotowe, aby w pełni zaistnieć na rynku, ale które są na tej drodze, sklasyfikowane zostały jako będące "w fazie przetrwania". Są to miedzy innymi:

- Wydajność sieci. Usługi wzbogacające wydajność sieciową nie są jeszcze szeroko stosowane z powodu ich ograniczeń biznesowych. Dzisiaj są one zazwyczaj spotykane w środowiskach aplikacji webowych, ale rzadko w pozostałej części infrastruktury sieciowej.

- Bezpieczeństwo sieci. Główną korzyścią z wirtualizacji bezpieczeństwa sieci jest możliwość uniknięcia konieczności zakupu nowych urządzeń zabezpieczających dla każdej nowej aplikacji, ale większość organizacji nie wdraża jeszcze tego typu rozwiązań.

- Wirtualizacja pozapasmowej pamięci sieciowej. Forrester uważa, że w ciągu trzech do pięciu lat technologia ta osiągnie znaczący sukces, ponieważ może zapewnić automatyczne przemieszczanie danych w oparciu o priorytety biznesowe. Dzisiaj, chociaż jest obsługiwana przez głównych dostawców SAN, wymaga znaczących inwestycji i zmian w infrastrukturze.

- VM appliance. Urządzeniom takim brakuje na razie automatycznego uaktualniania, a zarządzanie nimi jest kosztowne. Jednak w ciągu trzech do pięciu lat, urządzenia te radykalnie mogą uprościć testowanie oprogramowania dostawców i staną się łatwiejsze we wdrażaniu i konfigurowaniu.

- Automatyzacja VM. Większość użytkowników maszyn wirtualnych nie jest jeszcze gotowa do przejścia z ręcznej kontroli do narzędzi automatycznych, działających w oparciu o reguły przyjętej polityki. Taka gotowość, według analityków Forrester, może pojawić się w ciągu trzech do pięciu lat, kiedy IT zaimplementują takie procesy, jak np. zarządzanie zamianami.

Są też technologie wirtualizacji, które według firmy badawczej osiągnęły "fazę wzrostu". Istnieją one dostatecznie długo, aby użytkownicy mogli podejmować świadome decyzje o ich wykorzystaniu. Należą do nich: wirtualizacja klastrów pamięci, zarządzanie maszynami wirtualnymi, wirtualizacja sprzętu sieciowego, wirtualizacja aplikacji lokalnych, wirtualizacja lokalnych desktopów czy hypervisory maszyn wirtualnych.

Cztery technologie wirtualizacji Forrester zaliczył do "fazy równowagi". Oznacza to, że ich zalety i ograniczenia są dobrze udokumentowane. Są to technologie wirtualizacji pasma sieciowego, wirtualizacji aplikacji hostowanych, wirtualizacji pamięci sieciowej wykorzystującej pasmo wspólne (in-band) i wirtualizacja pamięci oparta na hostach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200