Wirtualizacja w Instytucie im. Nenckiego

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wdrożył platformę wirtualizacyjną opartą na technologii Cisco - Unified Computing System.

Wdrożone rozwiązanie umożliwia skonsolidowanie serwerów fizycznych na platformie wirtualnej oraz zabezpieczenie danych Instytutu. System stanowi zintegrowaną, wysoko wydajną i skalowalną platformę, której składniki są w szybki i prosty sposób zarządzane centralnie. Zarówno sieć, jak i infrastruktura serwerowa tworzą jednolitą warstwę wirtualizacyjną, objętą wspólną polityką serwisową producenta. "W wyniku realizacji projektu powstała niezawodna, skonsolidowana, skalowalna platforma informatyczna, łatwa do rozbudowy i umożliwiająca jej rozwijanie w miarę wzrostu zapotrzebowania na usługi IT Instytutu oraz jego partnerów naukowych i przemysłowych. Szczególnie istotne jest także to, że zastosowana technologia umożliwiła wdrożenie w Instytucie sieci 10 Gigabit Ethernet" - mówi Mirosław Sikora, kierownik Działu Informatyki Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.

Wirtualna infrastruktura centrum przetwarzania danych będzie wykorzystywana do przechowywania kluczowych danych badawczych, m.in. trójwymiarowego atlasu mózgu małych ssaków, nad którym Instytut pracuje, a także obrazów różnych obiektów uzyskanych z mikroskopów elektronowych i konfokalnych. Ponadto dzięki nowej platformie wirtualizacyjnej możliwa będzie pełna automatyzacja procesów IT, skrócenie czasu wdrażania usług informatycznych (IT as a service) na potrzeby Instytutu i innych jednostek naukowych PAN. Infrastruktura spowoduje również znaczne skrócenie czasu reakcji na awarie, lepsze wykorzystanie zasobów, szybszy dostęp do danych i materiałów, znajdujących się w archiwum elektronicznym oraz do zewnętrznych baz danych.

Zobacz również:

Platforma wirtualizacyjna pozwala Instytutowi na oferowanie usług IT opartych na modelu przetwarzania w chmurze na potrzeby innych jednostek badawczych. Jednym z pierwszych, który wykorzystuje tę platformę, jest konsorcjum Biocentrum Ochota. Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania wchodzące w skład Biocentrum Instytuty będą mogły utworzyć zintegrowaną funkcjonalnie i sprzętowo infrastrukturę umożliwiającą tworzenie, rozbudowę i scalenie baz danych.


TOP 200