Wirtualizacja popularna w firmach średniej wielkości

Według badań przeprowadzonych przez firmę badawczą King Research, firmy średniej wielkości coraz szerzej wykorzystują wirtualizację w celu obniżki kosztów związanych z zakupem sprzętu, oszczędności energii elektrycznej i powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę IT.

Według wyników badań, 75 proc. respondentów, ankietowanych w październiku br., potwierdziło wdrożenie jakiejś technologii wirtualizacji, a 10 proc. zamierza to uczynić w ciągu 12 miesięcy. Badanie, przeprowadzone na zlecenie firmy Kace zajmującej się systemami zarządzania, pokazuje, że podstawowa motywacja wprowadzenia wirtualizacji (55 proc. respondentów) to obniżka kosztów sprzętu, oszczędność energii i powierzchni. Ponad 80 proc. respondentów, którzy wdrożyli wirtualizację, potwierdza uzyskanie oszczędności kosztów związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na sprzęt.

Około 56 proc. ankietowanych firm reprezentowało firmy średniej wielkości (od 100 do 5 tys. pracowników). Z firm średniej wielkości 85 proc. ankietowych wdrożyło już lub ma plan wdrożenia w ciągu 12 miesięcy jakiejś formy technologii wirtualizacji, a około 64 proc. firm średnich potwierdza wdrożenie wirtualizacji aplikacji lub zamiar wykonania tego w ciągu 12 miesięcy.

Zobacz również:

  • Wirtualizacja aplikacji
  • VMware Tanzu – nowoczesna platforma mikroserwisowa.

Jednak wyzwania jakie stawia wirtualizacja nadal są poważne. Około 37 proc. ankietowanych potwierdza, że brak doświadczenia w wirtualizacji ogranicza je w planach jej wdrożenia, a 35 proc. podaje koszty jako czynnik wstrzymujący wdrożenia tej technologii. W badaniach wzięło udział 519 specjalistów IT z różnych firm.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200