Wirtualizacja ponad wszystko

Wirtualizacja stała się jedną z najważniejszych technologii IT - przeprowadzone przez firmę emedia badanie wskazuje, że już ponad 50% firm na świecie korzysta z jakiejś formy wirtualizacji lub planuje w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Ale są też pewne problemy. Aż 52% badanych wskazuje, że systemy wirtualizacji nie gwarantują odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Spośród najczęściej wymienianych są problemy z aktualizacjami (32%), atakami gość-gość (27%) oraz koniecznością inwestowania w nowe oprogramowanie (22%).

51 obecnych użytkowników systemów wirtualizacji wskazuje, że wciąż pojawiają się nowe zagrożenia, ale mimo wszystko 57% ankietowanych będzie wdrażać nowe systemy w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a 66% - kolejnych od 6 do 18 miesięcy.

Ale podatność na zagrożenia nie wydaje się być głównym powodem dla sceptyków wobec wirtualizacji. 20% z nich wskazuje brak możliwości precyzyjnego wyliczenia całkowitych kosztów użytkowania systemu, 19% ankietowanych ma priorytet na inne wdrożenia w sieci, 18% twierdzi, że wirtualizacja jest za droga, a 15%, że personel IT firmy nie ma odpowiedniej wiedzy na ten temat.

Jako główną przyczynę do wdrażania systemów wirtualizacji ankietowani wskazują konsolidację fizycznych serwerów (64%), disaster recovery (54%), zmniejszony TCO (49%), zwiększenie wydajności (48%) oraz łatwość użycia (43%).


TOP 200