Wirtualizacja może objąć także działalność biznesową

Wirtualizacja jest bardzo modnym tematem. Pojawia się jednak głównie w kontekście technologicznym. Mamy masę informacji na temat wirtualnych maszyn, systemów, aplikacji. Tymczasem, wirtualizacji może ulec także sfera organizacyjna działalności biznesowej. W dużej mierze właśnie za sprawą technologii.

Wirtualizacja może objąć także działalność biznesową
Pojęcie wirtualnej firmy nie jest znane od dzisiaj. W zależności od celów, którym ma służyć czy aspektów funkcjonalnych, które chce się podkreślić, może przybierać różną postać. Można mówić więc o organizacji sieciowej, inteligentnej, kooperatywnej, sterowanej wiedzą itp. Wymienia się różne formy organizacji wirtualnej, która nie musi być koniecznie przedsiębiorstwem czy firmą w dosłownym, formalnym sensie. Czynnikiem wyróżniającym jest bazowanie na różnych formach współpracy w sieci (np. technology web, customer web, market web itp.).

Pierwotnie w odniesieniu do firm wirtualnych akcentowane były głównie aspekty technologiczne. Obecnie technologia - kluczowa początkowo z racji otwarcia nowych możliwości komunikacji i kooperacji - ustępuje pola innym, coraz ważniejszym dla rozwoju i sprawnego funkcjonowania organizacji wirtualnych, zagadnieniom. Wyzwaniem staje się dzisiaj sposób postrzegania partnerów, konkurentów i klientów, problemy budowy struktur i tworzenia strategii, czy też zagadnienia prawne.

Tym właśnie zagadnieniom poświęcona jest w głównej mierze książka Włodzimierza Szpringera "Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu". Autor omawia m.in. możliwości jak najlepszego wykorzystania potencjału biznesowego organizacji wirtualnych (sieciowość, zwinność, elastyczność, dostęp do wiedzy). Wskazuje też na czynniki zewnętrzne sprzyjające prowadzeniu wirtualnego biznesu (klastry, regulacje prawne). Przez wszystkie rozważania przewija się problematyka roli i znaczenia technik informacyjnych w organizacji wirtualnej i ich wpływu na efektywność działania sieciowej firmy.

Włodzimierz Szpringer: Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu. Ujęcie instytucjonalne; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200