Wirtualizacja RHEV od Red Hata

Najnowsza wersja beta Red Hat Enterprise Virtualization obsłuży do 64 wirtualnych CPU i 2 terabajty RAM, posiada także nową konsolę.

Jednym z graczy rynku wirtualizacji jest Red Hat, który oferuje narzędzia Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV). Wprowadzone w 2009 r., nadal jest unikatowym rozwiązaniem na rynku wirtualizacji, które umożliwia zarządzanie serwerów i desktopów z jednej konsoli. Z RHEV korzysta IBM, NTT Communications i DreamWorks Animation, ogólna szacowana liczba wdrożeń nadal nie jest ujawniana.

Wydana właśnie najnowsza wersja beta obsługuje 64 wirtualne procesory oraz 2 terabajty RAM na maszynę, dzięki czemu ma wyższą skalowalność - dotychczas ograniczenia obejmowały 16 wirtualnych CPU oraz 256 GB RAM, dla porównania VMware vSphere 5 obsługuje do 32 procesorów wirtualnych i 1 TB RAM.

Zobacz również:

Usprawnienia objęły także dostosowanie hypervisora KVM do najnowszej wersji jądra systemu, możliwość wykorzystania lokalnych dysków oraz nową wersję protokołu SPICE (Simple Protocol for Independent Computing Environments), by ulepszyć wydajność pracy przez WAN. Wersja produkcyjna powinna być wydana pod koniec bieżącego roku.

Windows i Server nie są już potrzebne

Do zarządzania wirtualizacją hostowaną na serwerach z systemem firmy Red Hat służyła dotąd konsola, która wymagała do pracy technologii Microsoftu (Windows Server oraz SQL Server). Była to niecodzienna zależność dla producenta technologii open source, otwarcie współzawodniczącego na rynku systemów operacyjnych, nalegającego na rozwój technologii w modelu otwartym. Konsola ta powstała w firmie Qumranet, kupionej przez Red Hat w 2008 r. Firma dostarczyła wiele komponentów RHEV, przy czym nie wszystkie składniki korzystały z narzędzi open source - według Navina Thadaniego, dotychczasowego pracownika Qumranet, narzędzia Microsoftu były adekwatne do zadania zarządzania wirtualnymi desktopami. Obecna konsola webowa zastępuje dotychczasowe oprogramowanie instalowane w środowisku Microsoft Windows i SQL Server, została napisana w języku Java i pracuje w środowisku Red Hat JBoss Enterprise Application Platform. Środowisko, w którym działa konsola, wykorzystuje bazę PostgreSQL zamiast SQL Server, ponadto do budowania skryptów zamiast niespójnych ze środowiskiem narzędzi skryptowych Microsoftu (PowerShell) używane są natywne narzędzia powłoki systemu Linux. Opracowano także nowe API, by narzędzia zarządzające innych producentów mogły zarządzać RHEV. Do uwierzytelnienia nadal można stosować Active Directory.


TOP 200