Winuel: współpraca z PSE

Winuel wykona dla Energoprojekt-Consulting wdrożenie zmian w Systemie Informatycznym Rynku Energii Operatora Systemu Przesyłowego w PSE. Wartość zlecenia wynosi 1,52 mln zł.

Integrator podpisał także aneks do umowy zawartej w dniu 8 listopada 2002 roku z PSE Info. Przedmiotem kontraktu jest świadczenie usług serwisowych infrastruktury technicznej dla systemu informatycznego rynku energii (SIRE). Aneks przedłuża okres obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2004 roku oraz zwiększa jej wartość o kwotę 2,04 mln zł netto. W wyniku podpisania aneksu całkowita wartość umowy wynosi 18,76 mln zł netto.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200