Wingz dla NextStep 2.0

Informixowy arkusz kalkulacyjny Wingz 1.1 jest już dostępny dla środowiska graficznego NextStep 2.0.

Informixowy arkusz kalkulacyjny Wingz 1.1 jest już dostępny dla środowiska graficznego NextStep 2.0. Prawdopodobnie najciekawszą nowością zaimplementowanego arkusza jest jego integracja z faxem.


TOP 200