Windows za Windows

Między 20 a 31 sierpnia 2001 INCOM będzie prowadził promocję na oprogramowanie firmy Microsoft.

Między 20 a 31 sierpnia 2001 w INCOM będzie prowadził promocję na oprogramowanie firmy Microsoft.

Każdy klient, który dokona zakupu Windows 2000 Server w wersji polskiej lub angielskiej otrzyma: za zakup jednej sztuki - Windows Me PL OEM, za trzy sztuki kupione jednocześnie (na jednej fakturze)- dwie sztuki Windows 2000 Professional PL FPP (paczka).

Zobacz również:

Aby otrzymać bonusowe oprogramowanie konieczne jest przesłanie przez

klienta kopii faktury do firmy Microsoft (fax 0 22 431 10 02)

do dnia 21 września 2001 z dopiskiem "sierpniowa promocja serwerowa".

Pakiety Windows Me oraz Windows 2000 Professional będą dostarczane

klientom bezpośrednio przez Microsoft do końca września.

Więcej informacji: http://www.incom.pl


TOP 200