Windows z pamięci

Macro Express pozwala na automatyzację rutynowych zadań w systemie Windows.

Macro Express pozwala na automatyzację rutynowych zadań w systemie Windows.

System Windows 3.1 zawierał proste narzędzie do tworzenia makropoleceń, tj. program Recorder, który zniknął z chwilą pojawienia się Windows 95. Recorder był jednym z najrzadziej używanych i najmniej popularnych narzędzi, jakie Microsoft oferował.

Jego wadą był brak możliwości modyfikacji kodu makropoleceń. Z drugiej strony, jeśli już ktoś zdecydował się korzystać z Recordera, zapewne przekonał się, że mimo wad narzędzie to oferowało wiele możliwości. Toteż decyzja Microsoftu o rezygnacji z jego rozwoju wydaje się dziwna.

Nie wszystko stracone

Obecnie większość aplikacji zawiera funkcje umożliwiające tworzenie makropoleceń, ale najczęściej można je stosować wyłącznie w danym programie. Natomiast polecenia tworzone przez Recorder mogły obsłużyć praktycznie każdą aplikację.

Gdyby ktoś chciał skorzystać z tego starego programu, może skopiować pliki Recorder.exe, Recorder.dll i Recorder.hlp z komputera pracującego pod kontrolą Windows 3.1 do katalogu systemowego Windows 95/98. Jednak na rynku pojawiła się doskonalsza aplikacja tego rodzaju - Macro Express. Narzędzie to pozwala na uruchamianie praktycznie dowolnej funkcji, jaką tylko wymyśli użytkownik komputera. Program może pracować pod kontrolą Windows 95/98 lub NT i zawiera kreatora makr, znacznie ułatwiającego tworzenie nowych makroprogramów. Macro Express zawiera też bogaty zestaw użytecznych funkcji pozwalających m.in. na:

  • definiowanie dowolnych kombinacji klawiszy uruchamiających makropolecenia

  • automatyczne uruchamianie makroprogramów zgodnie z określonym przez użytkownika harmonogramem, np. raz na dzień, co 5 minut, przy braku aktywności itp.

  • automatyczne wykonywanie określonych poleceń, gdy zostanie uruchomiona odpowiednia aplikacja, np. powodujących wyświetlenie, zmianę rozmiarów, zamknięcie okien lub programów

  • udostępnianie makr innym użytkownikom w sieci oraz blokowanie dostępu do nich.
Dzięki kreatorom wbudowanym w Macro Express każdą z wymienionych funkcji można łatwo odszukać i zastosować. Po zainstalowaniu programu użytkownik ma od razu do dyspozycji zestaw makr realizujących takie zadania, jak odtwarzanie plików audio lub wideo, zmiana rozdzielczości, logowanie w sieci i inne.

Macro Express zawiera edytor skryptów wyświetlający polecenia zgromadzone w wybranym makro i pozwala na tworzenie nowych poleceń za pomocą zdefiniowanych wcześniej i zapisanych na dysku makroprogramów.

Aplikacja umożliwia przedefiniowanie funkcji wszystkich klawiszy klawiatury i wyznaczenie im takich zadań, jakie są użytkownikowi najbardziej przydatne.

Jeśli ktoś nie wie jak przedefiniować klawisze, aby wybrać kombinację, która obsłuży poprawnie daną aplikację, Macro Express oferuje opcję "makra systemowe". Opcja ta wyświetla wszystkie kombinacje klawiszy, które są użyte przez aplikacje zainstalowane w systemie.

Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. jch.


TOP 200