Windows i medycyna

Może w niedługiej przyszłości, przy okazji reformy Służby Zdrowia, zostaną stworzone takie warunki, że programy dla medycyny staną się w naszym kraju równie popularne, jak oprogramowanie dla różnego rodzaju firm, banków czy urzędów.

Może w niedługiej przyszłości, przy okazji reformy Służby Zdrowia, zostaną stworzone takie warunki, że programy dla medycyny staną się w naszym kraju równie popularne, jak oprogramowanie dla różnego rodzaju firm, banków czy urzędów.

Dobrze byłoby, gdyby niektórzy z naszych programistów potraktowali przytoczony dalej wykaz wybranych pakietów, oferowanych na rynku amerykańskim, jako wzór godny naśladowania. Do tej pory jednak na rynku krajowym poza kilkoma programami dla dentystów, czy laryngologów tematyka ta prawie nie istnieje. A przecież programy takie wspomagają administrowanie ośrodkami zdrowia, upewniają lekarzy o poprawności postawionej diagnozy, czy też sugerują odpowiedni przebieg leczenia. Są więc bardzo przydatne w codziennej pracy lekarzy i współpracujących z nimi osób.

Program CLINIPLEX (produkt firmy Cybermedix Inc., kosztuje 150 tys. USD lub więcej, wymaga 16 MB RAM i karty VGA lub lepszej) Jest to system, który zapewnia kierowanie pracą oddziałów intensywnej terapii - wspomaga podejmowanie decyzji klinicznych i udziela odpowiedzi na związane z nimi pytania, posiada własną bazę danych - rejestrację pacjentów, instrukcji, umożliwia wyszukiwanie odpowiednich rekordów, prezentuje odszukane dane w formie raportów, zarządza płatnościami i ogólną organizacją pracy.

DENTRIX DENTAL SOFTWARE 3.3 (produkt firmy MicroDimensions, Inc., kosztuje 5400 USD (jeden użytkownik) lub 6400 USD (wielu użytkowników), wymaga 4 MB RAM, 40 MB na twardym dysku). Wspomaga zarządzanie praktyką dentystyczną. Pozwala na przechowywanie zdjęć, kartotek uzębienia pacjentów, proponuje stosowanie odpowiednich zabiegów. Wykonuje raport w formie historii leczenia pacjenta oraz pilnuje spraw związanych z płatnościami z ubezpieczenia. W skład pakietu wchodzą moduły m.in.: Lista Zapisów, Kartoteka Rodzinna, Kartoteka Uzębienia, Księga Główna Rozrachunkowa, Zarządzanie Gabinetem Przyjęć.

DINE for Windows (produkt firmy Dine Systems, Inc., kosztuje 295 USD, wymaga 512 kB RAM, 2 MB na dysku twardym). Profesjonalny program do analizy odżywiania. Pozwala na zapoznanie się z walorami odżywczymi pokarmu, umożliwia ustalenie odpowiedniej diety. Znajduje odpowiedni składnik pokarmowy na podstawie nazwy, marki handlowej czy kategorii pokarmowej.

ILIAD 4.1 for Windows (produkt firmy Applied Informatics, kosztuje od 675 USD do 1800 USD, wymaga 4 MB RAM i 13 MB na twardym dysku). Jest to oparte o komputer narzędzie do diagnozy przypadków internistycznych. Program może pracować w kilku trybach - jako expert konsultujący różnego typu diagnozy, jako źródło innego typu równie przypuszczalnych diagnoz, jako elektroniczna encyklopedia zawierająca 1600 przypadków chorób/objawów popartych najnowszą literaturą medyczną oraz jako interaktywny podręcznik do nauki i rozwiązywania problemów medycznych.

KNOWLEDGE KEYSTONE (produkt firmy Knowledge Data Systems Inc., kosztuje 200 tys. USD, lub więcej, wymaga 2 MB RAM). Zintegrowany system do opieki nad pacjentami i obsługi finansów szpitala. Używa języka SQL do obsługi baz danych.

LYTEC MEDICAL for Windows (produkt firmy Lytec Systems, Inc. kosztuje 399 USD (jeden użytkownik), 699 USD (wielu użytkowników), wymaga 2 MB RAM). Wspomaga zarządzaniem praktyką lekarską. Prowadzi rachunki płatności pacjentów i Ubezpieczalni, zawiera plan dnia, księgę główną, kartoteki pacjentów, prowadzi korespondencję, wzywa pacjentów, potrafi przedstawić jednocześnie na ekranie w kilku oknach dane pacjenta, historię choroby, warunki płatności i ubezpieczenia.

MEDICAL PRACTICE MANAGEMENT 3.1 for Windows (produkt firmy Advanced Software Technology, kosztuje 5 tys. USD, wymaga 5 MB RAM i 5 MB na twardym dysku). Umożliwia stworzenie kartoteki zdjęć i obrazów zeskanowanych dokumentów i ich odczytu na ekranie monitora. Kartoteka pacjenta zawiera rekordy danych personalnych i związanych z historią choroby. Pozwala na zapis wyników badań laboratoryjnych, zdjęć rentgenowskich, diagramów i umożliwia ich szybkie odszukanie.

MEDVISION VIEWER for Windows (produkt firmy Evergreen Technologies, Inc., kosztuje 895 USD, wymaga 8 MB RAM, karty SVGA). Umożliwia wyświetlenie i analizę na ekranie monitora zdjęć tomografii komputerowej, medycyny nuklearnej czy rezonansu magnetycznego. Zdjęcia można oglądać na kilka sposobów - jako pojedynczy przekrój, wykorzystujący pełną rozdzielczość karty i monitora lub jako zestaw kilku jednocześnie wyświetlonych przekrojów.

SAS/LAB SOFTWARE 6.07 for Windows (produkt firmy , Inc., kosztuje 385 USD, wymaga 2 MB RAM). Jest to system do analizy wyników, zarówno w aspekcie geograficznym jak i statystycznym. Wymaga od użytkownika minimalnego przygotowania statystycznego. Kładzie duży nacisk na metody graficzne. Potrafi zinterpretować wyniki badań w formie raportu, może również sugerować dalsze kierunki analiz. Wyposażony jest w tzw. kontekstowy Help na tematy statystyczne, struktura programu oparta jest o system menu. Przechowuje i odszukuje wyniki analiz w formie tekstu, grafiki, dopisanego komentarza.

SPELLEX PHARMACEUTICAL for Windows (produkt firmy Spellex Development, Inc., kosztuje 79 USD (wersja pojedyncza) lub 245 USD (wersja sieciowa), wymaga 384 kB RAM, 90 kB na dysku twardym). Zgodny z WordPerfect słownik 24 tys. terminów farmakologicznych. Zawiera także nazwy handlowe leków, używa terminów łacińskich i greckich, podaje producentów i dystrybutorów leków.


TOP 200