Windows for Workgroups działa na odległość

System Windows for Workgroups 3.11 przekroczył granicę sieci lokalnych i pozwala na wymianę i wspólne korzystanie z plików, dokumentów i urządzeń peryferyjnych przez użytkowników z odległych miejscowości.

System Windows for Workgroups 3.11 przekroczył granicę sieci lokalnych i pozwala na wymianę i wspólne korzystanie z plików, dokumentów i urządzeń peryferyjnych przez użytkowników z odległych miejscowości.

W przedostatnim tygodniu października odbył się w Londynie pokaz zorganizowany przez brytyjski oddział firmy Microsoft i BT (Telekomunikacja Brytyjska), na którym zademonstrowano współpracę komputerów połączonych linią telefoniczną standardu ISDN. Oddaleni od siebie użytkownicy Windows for Workgroups 3.11 muszą jedynie wyposażyć swoje komputery w interfejsy zgodne ze standardem ISDN, po czym mogą swobodnie korzystać ze wszystkich dostępnych w sieci informacji i urządzeń peryferyjnych oraz komunikować się za pomocą Microsoft Mail i Microsoft Schedule+.

Pokaz ten miał być dowodem na coraz ściślejsze zrastanie się technik informatycznych i telekomunikacyjnych.


TOP 200