Windows XP SP3 uzupełnia architekturę NAC Microsoftu

Udostępnienie SP3 dla Windows XP istotnie zwiększy liczbę punktów końcowych funkcjonujących w sieciach przedsiębiorstw, gotowych do współpracy w ramach architektury NAP.

Oprogramowanie klienckie NAP jest już składową Windows Vista, który jednak nie jest tak szeroko rozpowszechniony jak Windows XP.

Klient NAP zbiera dane o kondycji punktów końcowych sieci i przekazuje je do serwera weryfikującego, który ocenia czy stan bezpieczeństwa takiego punktu pozwala na dopuszczenie go do sieci. W połączeniu z pakietami klienckimi innych dostawców, klient NAP może dostarczać dużo więcej szczegółowej informacji o stanie punktu końcowego niż może zapewnić samodzielnie.

Klient może współpracować z Windows Server 2008 lub serwerem NAC innego dostawcy, zapewniającym kompatybilność współpracy z klientem NAP. Hybrydowe wdrożenia NAP/NAC mogą być atrakcyjne dla użytkowników, którzy już posiadają pewne elementy NAC, ale chcieliby pozbyć się ze swoich desktopów i laptopów Windows klienta NAC pochodzącego od innych dostawców.


TOP 200