Windows Server 2016 Technical Preview 2: pierwsze wrażenia

Microsoft Windows Server 2016 stanowi zarówno ewolucyjną zmianę w stosunku do Windows Server 2012 R2, jak i całkowitą rewolucję w podejściu do przetwarzania danych w chmurze (cloud servers), technologii kontenerów i architektury mikroserwisów.

Od premiery pierwszej edycji Windows Server 2016 Technical Preview minęło już trochę czasu. Programiści Microsoftu postarali się, aby wersja Technical Preview 2 przyniosła więcej oczekiwanych zmian. Wśród nich wymienić można lepszą obsługę: Active Directory, usług związanych z transferowaniem i przechowywaniem danych, klasteryzacją, obsługą sieci czy powłoki PowerShell. Większość nowych funkcji ma dostosować Windows Server 2016 do działania w środowisku centrów danych bazujących na przetwarzaniu danych w chmurze obliczeniowej (cloud computing). Intencją projektantów było również większe zintegrowanie Windows Server z Microsoft Azure.

Warto odnotować, że w finalnym Microsoft Windows Server 2016 będzie możliwość zainstalowania edycji Nano Server - kompaktowej, niemal bezobsługowej i zoptymalizowanej wersji systemu Windows Server. Nano Server będzie maksymalnie odchudzony (całość zajmie ok. 400 MB), nie będzie posiadał interfejsu graficznego ani instalatora MSI. Do systemu nie będzie można się zalogować lokalnie, a zarządzanie nim odbywać się będzie zdalnie przy pomocy narzędzi Windows Management Instrumentation (WMI) i powłoki PowerShell.

Zobacz również:

  • Windows Defender zabezpieczy przed fałszywymi sterownikami
  • Kolejny problem z ostatnia poprawką dla Windows 10 i Windows 11
  • Największe bolączki Windowsa 11 - jakie są i jak się ich pozbyć?
Windows Server 2016 Technical Preview 2: pierwsze wrażenia

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) został zmarginalizowany w Windows Server 2016, dostęp do niego można uzyskać przy pomocy narzędzi Add Roles and Features (Role i Funkcje)

Żegnamy GUI

W Windows Server 2016 Technical Preview 2 wyraźnie widać tendencję odchodzenia Microsoftu od instalowania systemu serwerowego na bazie graficznego interfejsu użytkownika. W Windows Server 2012 domyślną opcją instalacyjną była wersja z GUI, a opcjonalną tzw. Core. Obecnie zostało to odwrócone. Aby zainstalować Windows Server 2016 Technical Preview 2 z GUI należy użyć narzędzi administratora lokalnego.

W laboratorium testowym zainstalowano Windows Server 2016 na maszynie wirtualnej działającej na Hyper-V z włączoną opcją narzędzi administratora. Po załadowaniu systemu pojawia się linia komend, pozwalająca odpalić PowerShell, i konsola Server Manager. W zależności od potrzeb i przyzwyczajeń administratora można dodać większość elementów znanych z interfejsu użytkownika systemu Windows 10 (m.in. menu Start) oraz nową przeglądarkę Edge. Inną opcją jest pozostawienie samej linii komend, ale takie rozwiązanie pociąga za sobą konieczność zdalnego zarządzania systemem serwerowym. Serwery mogą być centralnie sterowane przy pomocy PowerShell i zdefiniowanych wcześniej polityk bezpieczeństwa. Skorzystanie z GUI również jest możliwe, ale wymaga użycia narzędzia Windows Server Add Roles and Features (Role i Funkcje).

Aktualizacje Hyper-V w Windows Server 2016 koncentrują się na ułatwieniu korzystania z chmur prywatnych i migrowania istniejących serwerów do nowego systemu. Jedna z większych poprawek pozwala uaktualniać pojedyncze instancje Windows Server 2012 R2 w klastrze (każdy węzeł w klastrze może być zaktualizowany do Windows Server 2016 bez zakłócania pracy pozostałych węzłów). W ten sposób można bezproblemowo przejść na działanie nowego systemu serwerowego, gdy wszystkie serwery zostaną odpowiednio skonfigurowane.

Windows Server 2016 Technical Preview 2: pierwsze wrażenia

Instalowanie Windows Server 2016 z narzędziami administratora lokalnego pozwalają uzyskać dostęp do linii komend (i PowerShell) oraz konsoli Server Manager

Windows Server 2016 Technical Preview 2 pozbawiony jest jednak dość istotnej aktualizacji Hyper-V, jaką jest wsparcie dla zagnieżdżonych maszyn wirtualnych. Z chwilą, gdy taka poprawka zostanie dostarczona, każdy host Hyper-V będzie mógł tworzyć wirtualne maszyny, które same będą działały jako host, co umożliwi szybsze wdrażanie środowisk testowych i deweloperskich.

Witamy Nano Server

Nano Server jest najbardziej znaczącym, nowym elementem Windows Server 2016. Jest to alternatywna metoda instalacji systemu serwerowego, nie stanowi odrębnego SKU (Stock Keeping Unit). Marketingowcy Microsoftu określają Nano Server, jako platformę dedykowaną rozwiązaniom „zrodzonym w chmurze obliczeniowej” i bazującą na architekturze mikroserwisów. Nowy element systemu serwerowego jest skondensowaną wersją pełnego Windows Server 2016 (zajmuje ok. 0,1 miejsca potrzebnego do zainstalowania pełnej edycji). Nano Server jest całkowicie bezobsługowy na poziomie lokalnym, do jego zarządzania potrzebne są zdalne narzędzia (w tym zdalnie zarządzany PowerShell). Nano Server jest oparty na strukturze 64-bitowej, dlatego wszelkie 32-bitowe aplikacje muszą być odpowiednio przeprogramowane do prawidłowego działania.

Windows Server 2016 Technical Preview 2: pierwsze wrażenia

Nano Server może być zarządzany zdalnie przez PowerShell

Poprawne zainstalowanie nowego rozwiązania Microsoftu wymaga znajomości narzędzi DISM (Deployment Image Servicing and Management). Instalator Nano Servera jest dostępny w formacie ISO, gotowy do pobrania, i może stanowić podstawę do utworzenia obrazu wirtualnego dysku twardego, który następnie może być używany przez Hyper-V. Konwertowanie obrazu w wirtualną maszynę nie jest już takie proste, ale można oczekiwać, że w System Center 2016 pojawią się narzędzia usprawniające ten proces.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200