Windows Server 2012: proste zarządzanie serwerami

Server Manager jest konsolą zarządzania w systemie Windows Server 2012, który pomaga w zarządzaniu serwerami lokalnymi, jak i zdalnymi. Pomaga on administratorom działów IT zarządzać serwerami, zarówno fizycznymi, jak i wirtualnymi, za pomocą jednej konsoli, bez konieczności fizycznego dostępu do nich oraz bez użycia protokołu zdalnego pulpitu. Server Manager, mimo iż był stosowany w poprzednich wersjach systemów serwerowych - Windows Server 2008 i 2008R2, w aktualnej wersji został zupełnie przeprojektowany.

Zarządzanie serwerami

Nowy Server Manager w Windows Server 2012 może zostać zastosowany do zarządzania lokalnym serwerem oraz zdalnymi serwerami. Aby zachować jego użyteczność i funkcjonalność zalecana liczba zarządzanych dzięki niemu serwerów nie powinna przekraczać stu. Liczba ta może różnić się w zależności od ilości danych, sieci oraz zasobów dostępnych w jednostce z Windows Server 2012, ponieważ wyświetlanie wszystkich potrzebnych danych może obciążać jednostkę, a tym samym powodować poważne opóźnienia w wyświetlaniu danych w konsoli Server Manager. Jeżeli istnieje potrzeba zarządzania farmami serwerów na poziomie przedsiębiorstwa, należy zastosować narzędzia z rodziny Microsoft System Center.

Server Manager jest instalowany na każdej pełnej instalacji (z GUI) Windows Server 2012 i domyślnie uruchamia się automatycznie po zalogowaniu. Dzięki niemu istnieje możliwość zdalnego zarządzania, monitorowania, instalacji oraz zarządzania rolami i funkcjami serwerów.

Wymagania oprogramowania

Dla większości administratorów Server Manager jest punktem wyjścia dla zarządzania serwerami. Można zarządzać nimi, używając PowerShella. Istnieje również możliwość zarządzania całą farmą serwerów w instancji Server Core. Zarządzanie starszymi wersjami systemu (Windows Server 2008 i 2008R) jest możliwe, jednak, aby tego dokonać należy spełnić kilka wymogów:

- zainstalować .NET Framework 4

- instalacja Windows Managment Foundation 3.0 - pakiet ten zawiera PowerShell 3.0 oraz aktualizacje WinRM

- zainstalowana aktualizacja KB2682011.

Konsola Server Managera dołączona jest również do Remote Server Administration Tool (RSAT) dla Windows 8. Narzędzie to działa tylko w systemie Windows 8. Dzięki niemu można zarządzać tylko i wyłącznie systemami serwerowymi. Jak monitorować swoją farmę serwerów w jednej konsoli?

W Windows Server 2008R2 można było ustawić subskrypcje zdarzeń, aby zobaczyć historyczną aktywność serwera i podjąć ewentualne działania na jej podstawie. Oparte to było na WinRM i PowerShell 2.0. Wraz z wydaniem Windows Server 2012, wszystkie informacje z serwerów widoczne są na głównym dashboardzie Server Managera. Można na nim sprawdzić stan wszystkich wdrożonych ról, jak również ogólny stan wszystkich grup serwerów, lokalnych instancji, jak również wszystkich poszczególnych serwerów. Każda z widocznych płytek prowadzi do szczegółowych informacji.

Windows Server 2012: proste zarządzanie serwerami

Rys. 1. Dahsboard Server Managera

Dodawania serwerów w konsoli Server Manager odbywa się z menu kontekstowego Zarządzanie (Manage). Tutaj można dodać pojedyncze instancje serwerów lub stworzyć grupę serwerów oraz nadać jej dowolną nazwę.

Windows Server 2012: proste zarządzanie serwerami

Rys. 2. Menu kontekstowe Zarządzaj (Manage)

Dodawanie serwerów do grupy umożliwia wybranie serwerów z puli serwerów, usługi katalogowej (Active Directory), DNS oraz zaimportowanie danych serwera z pliku tekstowego.

Windows Server 2012: proste zarządzanie serwerami

Rys. 3. Dodawanie serwerów do grupy

Nowy, zaawansowany interfejs zarządzania

Dzięki zastosowanemu menu kontekstowemu, pod prawym przyciskiem myszy, mamy dostęp do najbardziej potrzebnych narzędzi. Przykładowo, wchodząc w założoną grupę serwerów LAB-1 wyświetlają się wszystkie serwery należące do tej grupy. Wykorzystując menu kontekstowe możemy zarządzać kilkoma serwerami naraz (zaznaczając poszczególne serwery z CTRL) i je zrestartować. Możemy również między innymi dodać role i usługi, skonfigurować NIC teaming, uruchomić zdalną sesję PowerShella, usunąć serwer lub usunąć serwer z grupy. Pozwala to zarządzać serwerem bez potrzeby logowania się do jego instancji.

Windows Server 2012: proste zarządzanie serwerami

Rys. 4. Zastosowanie menu kontekstowego do zarządzania serwerami

Pod prawym przyciskiem myszy również znajdują się interesujące narzędzia, wchodzące w skład niektórych ról. Przykładowo w ramach roli Active Direcotry pojawiają się najbardziej popularne narzędzia wiersza poleceń.

Windows Server 2012: proste zarządzanie serwerami

Rys. 5. Narzędzia wiersza poleceń z menu kontekstowego

Podsumowanie

W Server Manager mamy możliwość zarządzania jednym oraz wieloma serwerami w środowisku. Teraz można zobaczyć wszystkie serwery, sprawdzić ich działanie oraz rozwiązać wszystkie napotkane problemy - wszystko z poziomu pulpitu nawigacyjnego Server Managera. Windows Server 2012 pozawala na zdalne zarządzanie wieloma serwerami. Można dokonywać zmian w zainstalowanych rolach na serwerach niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Prostota, z jaką możliwe jest obecnie zarządzanie środowiskiem bez użycia narzędzi z rodziny System Center, to ogromny krok naprzód.

***

Artykuł pochodzi z bazy wiedzy Microsoft TechNet

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200