Windows NT i terminale

Citrix wprowadził na rynek nową wersję pakietu WinFrame/Enterprise.

Citrix wprowadził na rynek nową wersję pakietu WinFrame/Enterprise.

Idea w pełni zdalnej pracy z aplikacjami pracującymi pod kontrolą systemu Windows NT budzi coraz większe zainteresowanie. Jej realizacja pozwoliłaby obniżyć koszty utrzymania systemu informatycznego poprzez zredukowanie praktycznie do minimum problemów związanych z instalacją i aktualizacją oprogramowania stosowanego w firmie. Ponadto taki tryb pracy z serwerem nie wymaga od stacji klienckiej dużej wydajności – wystarczy jej zaledwie kilka megabajtów pamięci RAM oraz procesor 386. Całe przetwarzanie związane z obsługą aplikacji odbywa się na serwerze i to on użycza stacji roboczej swojej mocy. Klient sieciowy łączący się z serwerem służy tylko jako terminal – do wprowadzania poleceń i wyświetlania nadsyłanych przez serwer danych.

Na rynku dostępnych jest już kilka produktów umożliwiających realizację tej idei. Nawet przedstawiciele Microsoftu zapowiedzieli, że zaimplementują takie rozwiązanie w Windows NT Server 5.0 (znane jest ono pod kryptonimem Hydra). Za najlepszy spośród takich produktów uchodzi WinFrame firmy Citrix. Niedawno wprowadzona została na rynek kolejna jego wersja – WinFrame/Enterprise 1.7 -odznaczająca się obsługą wielu typów komunikacji między klientem a serwerem, dobrą skalowalnością oraz uproszczoną administracją.

Problem słabego klienta

Citrix licencjonuje od Microsoftu kod źródłowy Windows NT, dzięki czemu może wprowadzać w nim istotne modyfikacje. Toteż Windows NT dostarczane w paczce z produktem WinFrame różni się od standardowej wersji przekazywanej przez Microsoft. Zoptymalizowany on został bowiem do obsługi wielosesyjnych połączeń z użytkownikami korzystającymi z aplikacji instalowanych na tym serwerze. Komunikacja między serwerem a klientem odbywa się za pomocą protokołu ICA (Intelligent Console Architecture), który umożliwia zminimalizowanie użycia zasobów klientów sieciowych. Dzięki temu klientami WinFrame mogą być nawet bardzo słabe pod względem wydajności komputery.

Jednak wymaga on bardzo silnego serwera, który przejmie na siebie zdecydowaną większość zadań związanych z obsługą podłączonych do niego zdalnie użytkowników. Ponadto każda aplikacja wykorzystywana przez nich uruchamiana jest indywidualnie. Oznacza to, że np. jeśli jednocześnie do serwera WinFrame podłączonych jest 50 użytkowników i każdy z nich zamierza wprowadzić modyfikacje do arkusza Excela, to na serwerze otwartych zostanie 50 działających niezależnie od siebie programów Excel.

Uruchomienie takiej liczby aplikacji na jednym serwerze może spowodować, że bardzo szybko będzie wykorzystana cała jego wolna pamięć i przeciążony zostanie procesor, co w istotny sposób wpłynie na czas odpowiedzi serwera na zapytania, a może nawet doprowadzić do całkowitego załamania systemu. Inne, mniej „zasobożerne” rozwiązanie proponuje konkurencyjny produkt Liftoff firmy New Moon Software. Liftoff uruchamia na serwerze Windows NT zaledwie jedną kopię aplikacji, którą udostępnia wszystkim użytkownikom, potrzebującym jej w danej chwili. Rozwiązanie takie wykorzystuje zdecydowanie mniej cykli procesora oraz pamięci operacyjnej niż WinFrame przy obsłudze tej samej liczby użytkowników. Ma ono jednak także pewną istotną wadę. Jeżeli którykolwiek z użytkowników natrafi na problem podczas pracy z aplikacją, co spowoduje jej zawieszenie, to inni również nie będą mogli już z niej korzystać, a wyniki ich pracy mogą zostać utracone.

Do sytuacji takiej nie dochodzi podczas wykorzystywania WinFrame’a. Dzięki temu, że każda aplikacja uruchamiana jest jako niezależna sesja, rozwiązanie jest bardziej stabilne. Jeśli w jednej sesji wystąpią problemy, to w żaden sposób nie zakłóci to pracy innym użytkownikom.

Skalowanie i zarządzanie

Nowa wersja WinFrame w lepszy niż dotąd sposób rozwiązuje problem skalowania. Pakiet oferuje możliwość budowania klastrów, które automatycznie dystrybuują obciążenie zadaniami między poszczególnymi serwerami. WinFrame 1.7 potrafi także pracować w środowisku wieloprocesorowym i wykorzystywać moc oferowaną przez wszystkie procesory pracujące w serwerze.

Usprawniono także działanie narzędzi administracyjnych. Umożliwiają one w pełni zdalne zarządzanie serwerami WinFrame, pracującymi w sieci korporacyjnej, a także dystrybucję aplikacji między nimi w bardziej scentralizowany sposób.


TOP 200