Windows NT i Unix razem

Microsoft zapewni lepszą integrację własnego systemu korporacyjnego z platformą Unix.

Microsoft zapewni lepszą integrację własnego systemu korporacyjnego z platformą Unix.

Microsoft zapowiedział wprowadzenie na rynek nowego pakietu Windows NT Services for Unix Add-On Pack, mąjącego ułatwić łączenie systemów Windows NT Server i Workstation ze środowiskami unixowymi. Pakiet umożliwi udostępnianie plików i drukarek między stacjami a serwerami z systemami Windows i Unix, zapewni synchronizację haseł na obu platformach, a także pozwoli na uruchamianie na nich tych samych skryptów.

Wzajemne udostępnianie zasobów między urządzeniami unixowymi a stacjami z Windows NT będzie możliwe dzięki obsłudze przez nowy pakiet Microsoftu standardu NFS (Network File System), powszechnie stosowanego przez systemy unixowe. skorzystał z gotowego rozwiązania NFS firmy Intergraph, która już od ponad dwóch lat oferuje pakiety AccessNFS i DiskAccess, pozwalające na bezproblemowe mapowanie dysków i wymianę plików między systemami Windows NT i Unix.

Microsoft udostępni także na platformie Windows NT usługę telnet, umożliwiająca osobom zarządzającym serwerami unixowymi zdalne logowanie na serwerach NT i realizację prostych zadań administracyjnych. Niemniej firma zaleca instalowanie wszelkich nakładek (często dostarczanych, niestety, oddzielnie od systemu i aplikacji pracujących na nim), umożliwiających zdalną administrację za pośrednictwem przeglądarki WWW . Taki interfejs zarządzania udostępniono już dla serwera Windows NT, serwera internetowego IIS i aplikacji Microsoft Proxy 2.0.

Jedno hasło

Jednym z największych problemów podczas pracy w sieciach heterogenicznych jest konieczność oddzielnej zmiany haseł na każdej z używanych platform. Producenci nie dostarczają bowiem standardowo wraz ze swoimi systemami mechanizmów synchronizujących hasła użytkowników między różnymi platformami.

Windows NT Services for Unix Add-On Pack umożliwi przeprowadzanie jednostronnej synchronizacji haseł. Jeśli użytkownik stacji roboczej z Windows NT zmieni swoje hasło, mając jednocześnie konto na serwerze unixowym, to zmiana ta odbędzie się automatycznie także na drugiej platformie. Pakiet nie umożliwi jednak synchronizowania haseł w drugą stronę, tzn. jeśli zmiana zostanie dokonana w systemie Unix.

W systemach unixowych większość prostych zadań można zrealizować za pomocą specjalnie przygotowanych skryptów, które działają podobnie jak pliki wsadowe BAT, znane użytkownikom komputerów z systemami Microsoftu. Stosują je administratorzy do upraszczania czynności wykonywanych rutynowo. Microsoft licencjonuje od firmy Mortice Kern Systems ponad 25 komend skryptowych używanych w środowisku Unix i w pakiecie Windows NT Services for Unix Add-On Pack umieścił interpreter KornShell, umożliwiający uruchamianie skryptów korzystających z tych poleceń. Dzięki temu administratorzy Unixa i Windows NT będą mogli na obu platformach uruchamiać te same skrypty.

Premiera Windows NT Services for Unix Add-On Pack zapowiadana jest na połowę br. Pakiet zostanie dostarczony jednocześnie w wersjach do serwerów z procesorem Intel i Alpha. Nieznana jest na razie cena tego rozwiązania.

Najważniejsze cechy pakietu Windows NT Services for Unix Add-On Pack

  • Współdzielenie plików i drukarek między systemami Windows NT i Unix

  • Zdalna administracja systemem Windows NT z poziomu stacji Unix

  • Jednostronna synchronizacja haseł

  • Obsługa tego samego interpretera języka skryptowego na Windows NT i Unix


  • TOP 200