Windows 8 Server dla administratora

Zmiany i nowości zapowiadane w Windows 8 Server najbardziej ucieszą administratorów systemów.

Windows 8 Server dla administratora

Ekran startowy Windows 8 Server

Najnowszy serwerowy system operacyjny Microsoftu nie dotarł jeszcze do fazy ostatnich testów przed wydaniem. Wiadomo już jednak, jakie funkcje zostaną w nim zaimplementowane.

Lepsze zarządzanie

W nowej wersji systemu wprowadzone zostanie zarządzanie wieloma maszynami w efektywny sposób. Aby utworzyć pulę serwerów, wystarczy dodać do niej serwery wyszukane przez DNS lub zapytania Active Directory. Informacje na temat puli serwerów są grupowane za pomocą zakładek agregujących serwery na podstawie roli i innych atrybutów. Kwerendy można zapisać, co przydaje się przy często wykonywanych działaniach administracyjnych. Zarządzanie wybranymi maszynami odbywać się będzie za pomocą poleceń PowerShell oraz narzędzi WMI (Windows Management Interface).

Wdrażanie serwerów oparte na scenariuszach

Najnowszy system wykorzysta narzędzia wdrożenia stosowane w poprzednim wydaniu Windows Server 2008R2, ale łączy je w scenariusze. W ten sposób powstały opcje wdrożeniowe typowych instalacji dotyczących maszyn lokalnych, zdalnych oraz obrazów wirtualnych twardych dysków. Automatyzacja wdrożenia odbywa się za pomocą skryptów PowerShell, narzędzi WMI API oraz kilkuetapowych schematów, obsługujących wstrzymywanie i wznawianie kolejnych kroków. Idea okrojenia serwera do postaci Core (bez graficznego interfejsu użytkownika) dobrze wpisuje się w pracę serwera w konsolidowanym środowisku, ale dotychczas decyzję o wdrożeniu wydania Server Core lub pełnej instalacji należało podjąć na początku instalowania systemu. Obecnie zmian pomiędzy Core a pełnym wydaniem można dokonać, dodając lub usuwając składniki.

Nowości w Hyper-V

Nowe wydanie Hyper-V zyskało skalowalność do 63 hostów oraz 4000 maszyn wirtualnych na klaster. Wprowadzono także usprawnienia w aktualizacji środowisk klastrowych, pule zasobów storage wraz z opcją think provisioning i deduplikacją, szyfrowanie za pomocą opcji BitLocker. Po raz pierwszy maszyny hostowane wewnątrz Hyper-V będą mieć dostęp do sieci SAN poprzez FibreChannel z wysoką dostępnością.

Replika maszyny

Wirtualizacja ułatwia konfigurację ochrony danych przed utratą, bo umożliwia przeprowadzenie replikacji. W poprzedniej wersji było to pracochłonne, obecnie proces uproszczono. Replikacja może odbyć się także do wymiennego dysku lokalnego, na przykład nośnika USB, który później odkłada się do archiwum lub wysyła do zdalnej lokalizacji. Wynikiem replikacji jest spójna kopia migawkowa, która jest opóźniona nie więcej niż kilka minut pracy, przy czym można określić także konfigurację IP dla repliki.

Migracja maszyn wirtualnych bez wspólnych zasobów

Dotychczas migracja maszyn wirtualnych między serwerami podczas pracy wymagała wspólnego zasobu storage. Obecnie taką migrację można przeprowadzić między dowolnymi serwerami z tej samej domeny przy wykorzystaniu jedynie sieci Ethernet. Jeśli lokalizacja dysponuje łączami o niedużych opóźnieniach, możliwa jest migracja przez WAN. Proces migracji może być także kolejkowany.

Lepsza obsługa sieci

W poprzedniej wersji hypervisor serwera Windows nie obsługiwał trybu bezładnego, a znane z VMware opcje wirtualizacji sieci nie były dostępne w Hyper-V. Windows 8 Server będzie obsługiwać listy kontroli dostępu per port, prywatne sieci VLAN, rezerwację pasma na poziomie wirtualnej karty sieciowej, pomiar QoS i wsparcie dla OpenFlow, a także tagowanie ruchu za pomocą VN-Tag. Wirtualny przełącznik obsługuje inspekcję, modyfikację i wstrzykiwanie pakietów.

Obsługa zasobów SMB2 w Hyper-V i SQL

Obecnie oficjalnie wspierana będzie konfiguracja, w której dyski Hyper-V i pliki bazodanowe SQL Servera będą mogły być składowane na zasobach udostępnianych za pomocą protokołu SMB2. Oznacza to, że będzie można użyć zwykłego serwera plików, bez konieczności budowania całego systemu storage dla tych zadań. Jeśli zasób będzie udostępniany przez dowolny klaster serwera plików, można zrealizować wysoką dostępność przy niewielkich nakładach. Opcja ta jest cenna dla małych firm, podobnie jak migracja maszyn wirtualnych bez wspólnego zasobu storage.

Obsługa kosza w Active Directory

W poprzednim wydaniu systemu serwerowego wprowadzono obiekt kosza w Active Directory, ale jego obsługa wymagała posługiwania się skryptami PowerShell. Obecnie kosz jest dostępny za pośrednictwem narzędzi ADAC (Active Directory Administrative Center) i można go włączyć w trybie Active Directory dla Windows 2008R2. Nie wiadomo jednak, czy będzie działać w trybie mieszanym.

Elastyczne założenia haseł w obrębie domeny

W domenie Active Directory dla Windows 2000 obowiązywały pojedyncze reguły dotyczące złożoności haseł dla domeny, w wydaniu Server 2008 wprowadzono usprawnienie FGPP (fine grained password policies), umożliwiające przypisanie różnych założeń do różnych części domeny. Opcja ta wymagała dotychczas edycji schematu ADSI i była kłopotliwa w zarządzaniu. W najnowszej wersji Active Directory można osiągnąć podobną elastyczność znacznie prościej z poziomu narzędzia Active Directory Administrative Center.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200