Windows 10 traci rozpęd

Najnowsza wersja systemu Windows ma już pięć lat i jak podaje Net Applications, oprogramowanie to - czyli Windows 10 - zwiększyło w ostatnim miesiącu swój udział w puli systemów operacyjnych zarządzających komputerami osobistymi tylko o niecałe pół procenta, osiągając wynik 59,4%. Jeśli chodzi tylko o komputery Windows, to Windows 10 może się obecnie pochwalić wynikiem 68,2%.

Windows 10

Biorąc pod uwagę średnią obrazują rozwój tego systemu w ostatnich dwunastu miesiącach, można z dużą prawdopodobieństwa prognozować, że Windows 10 na początku przyszłego roku osiągnie wynik rzędu 76%, a w czerwcu 2021 roku ponad 80% (chodzi o komputery Windows).

Jednocześnie Windows 7 będzie nadal tracić, czemu się nie można wcale dziwić, gdyż i tak trzyma się dobrze jak na system, który nie jest już przez Microsoft wspierany technicznie. Pod koniec tego roku Windows 7 będzie prawdopodobnie zarządzać nieco więcej niż jedną piątą (23%) wszystkich komputerów stacjonarnych i laptopów z systemem Windows, a pod koniec przyszłego roku może to być już tylko 17%.

Zobacz również:

Co ciekawe Linux stracił ostatnio rozpęd, którym ostatnio tak bardzo się chwalił, osiągając wynik 3,6%. Z kolei MacOS spadł o trzy dziesiąte punktu do poziomu poniżej 9%. Warto w tym momencie przypomnieć, ze Net Applications prowadzi takie analizy używając specyficznej metody. Polega ona na analizowaniu zapytań kierowanych do przeglądarek i sprawdzaniu, pod kontrolą jakich systemów operacyjnych pracują generujące je komputery.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200