Wincanton wdraża zintegrowane usługi telekomunikacyjne

Firma Wincanton Trans European Polska, świadcząca usługi logistyczne, zawarła umowę z GTS Polska na świadczenie zintegrowanych usług telekomunikacyjnych drogą radiową.

Umowa obejmuje połączenie oddziałów firmy siecią VPN, usługi głosowe - w tym telefonię stacjonarną i VoIP - oraz łącze internetowe z usługą BGP.

Dotychczas firma korzystała z łącza Netii, obecnie będzie dysponować dwoma niezależnymi łączami: światłowodowym i radiowym. Podłączanie kolejnych oddziałów Wincanton rozpocznie się w lipcu, a zakończenie wdrożenia planowane jest na koniec września br.

Zobacz również:

Wszystkie oddziały będą pracować w jednej sieci korzystając z serwerów i systemów informatycznych zlokalizowanych w centrali firmy w Lesznowoli. Całość sieci będzie zabezpieczona przez centralny firewall.


×